Obsah

Městská policie v září 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v září 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci září 2020

Krátce před druhou hodinou odpoledne dne 3. září byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově, kde došlo ke krádeží zboží, se kterým se podařilo dvěma mladíkům utéci z obchodu ven neznámo kam. Strážníci zjistili, že v prodejně došlo ke krádeži čtyř láhví destilátu v hodnotě téměř 1.000,- Kč a dalších cukrovinek v hodnotě necelých 200,- Kč. Strážníci podle popisu vypátrali oba chlapce v ulici Selská ve Vítkově, kde byli zajištěni i s odcizeným zbožím. Jednalo se o nezletilé chlapce ve věku 13 a 15 let. Zcizené zboží bylo vráceno neporušené zpět do prodejny a oba chlapci byli po domluvě se sociálním pracovníkem  Dětského domova v Radkově dovedeni k autobusu. Za přestupek proti majetku, spáchaný úmyslným společným jednáním dvou fyzických osob, může být správním orgánem, kam byla věc postoupena, uložena chlapci ve věku 15 let pokuta do maximální výše 5.000,- Kč jako mladistvému. Druhý chlapec ve věku 13 let není za přestupek odpovědný, jelikož v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

Přestupkem proti občanskému soužití se bude zabývat správní orgán, kam MP Vítkov postoupila spis s podezřením na hrubé jednání vůči jiné osobě. Z uvedeného přestupku je podezřelá 58-letá žena z Čermné ve Slezsku, která dne 23. září kolem páté hodiny odpoledne měla slovně i fyzicky napadnout svého 51-letého přítele na ubytovně v ulici Opavská ve Vítkově. Jelikož oba byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, kdy jim strážníci naměřili hodnoty alkoholu v dechu mezi 2,3 až 3 promile, byla žena z místa vykázána, jelikož na místě neměla trvalý pobyt. Pokud bude žena uznána vinnou, může jí být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč v případě opakovaného jednání.

Z přestupků narušení občanského soužití, spáchaného hrubým jednáním vůči jinému a nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl obviněn 43-letý muž z Vítkova, který se dne 30. září krátce před sedmou hodinou večerní pohyboval bez ochrany dýchacích cest v jedné z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově, kde rovněž vyhrožoval zaměstnanci prodejny. Strážníci u muže provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní s hodnotou téměř 3 promile. Za uvedené přestupky může být muži uložena správním orgánem pokuta až do výše 30.000,- Kč, jelikož se podobného skutku dopustil opakovaně a Krajskou hygienickou stanicí až do výše 300.000,- Kč za porušení zákona o ochraně veřejného zdraví.

 


Vytvořeno: 14. 10. 2020
Poslední aktualizace: 14. 10. 2020 13:08