Obsah

Městská policie v září

Typ: Městská policie
Městská policie v září 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci září 2021

Z přestupku nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, spáchaný porušením povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, je podezřelý 36-letý muž z Vítkova, který se dne 7. září v ranních hodinách pohyboval ve vnitřním prostoru veřejně přístupné stavby při ulici Komenského ve Vítkově bez nasazené ochrany dýchacích cest. Jelikož nerespektoval výzev a pokynů strážníka ve službě a odmítl součinnost při prokázání své totožnosti, byl rovněž obviněn z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Podezření z porušení právních norem byla postoupena Krajské hygienické stanici v Ostravě a místně příslušnému správnímu orgánu při MěÚ Vítkov. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta za nerespektování mimořádného opatření až do výše 3 000 000 Kč a za neuposlechnutí výzvy úřední osoby pokuta až do výše 10 000 Kč nebo 15 000 Kč, pokud se takového přestupku dopustil opakovaně. 

Téhož dne po jedenácté hodině večerní strážníci provedli na žádost majitele kontrolu objektu na chatovišti u přírodní nádrže „Balaton“, jelikož bylo oznámeno narušení objektu. Důkladnou kontrolou objektu nebylo zjištěno žádné fyzické narušení chaty, o čemž byl majitel, které nebydlí ve Vítkově, vyrozuměn.

Kolem půl osmé večer dne 14. září přijala MP Vítkov oznámení o výskytu neznámé osoby, která se pohybuje na komínu v areálu nemocnice ve Vítkově. Strážníci na místě dorazili do 5 minut, avšak neznámému muži se podařilo utéci ve směru do polí na Větřkovice a již se jej nepodařilo dohledat.   

Těsně po půlnoci dne 18. září strážníci poskytli součinnost hlídce Policie ČR při řešení fyzického napadání osob ve Vítkově, část Podhradí. Po zklidnění situace si věc k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

Stejný den kolem šesté hodiny odpoledne byla hlídka MP Vítkov přivolána na ubytovnu v ulici Opavská ve Vítkově, kde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma spolubydlícími. Na místě bylo zjištěno, že došlo ke konfliktu mezi 59-letou ženou z Čermné ve Slezsku a 52-letým mužem z Vítkova, kteří byli oba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Přivolaní strážníci na místě situaci zklidnili, a jelikož nikdo ze zúčastněných osob nechtěl podávat žádný návrh na zahájení přestupku proti občanskému soužití, byla věc na místě vyřešena pohovorem o dodržování pravidel slušného chování.   

 


Vytvořeno: 6. 10. 2021
Poslední aktualizace: 6. 10. 2021 12:03
Autor: Jan Dušek