Obsah

Městská policie v březnu 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v březnu 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v březnu 2019

Krátce po osmé hodině ranní dne 7. března byli strážníci přivoláni do jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově, kde došlo ke krádeži zboží. Hlídka MP Vítkov, která na místo přijela, že zboží v celkové hodnotě 127,- Kč se přes pokladní zónu pokusila pronést skupinka tří dětí z Dětského domova v Radkově ve věku 9-13 let. Odcizené zboží bylo zajištěno a vráceno neporušené zpět do prodeje. Děti nejsou z důvodu nedovršení 15-ti let věku za přestupek proti majetku odpovědné, avšak jejich úmyslné společné jednání bylo oznámeno orgánu sociálně-právní ochrany dítěte při MěÚ ve Vítkově.

Dne 12.03.2019 po deváté hodině ranní prováděli strážníci MP Vítkov měření rychlosti vozidel v místní části Zálužné, kde zjistili vozidlo jedoucí v obci nepovolenou rychlostí o více než 20 km.h-1. Po zastavení vozidla bylo zjištěno, že jeho řidič 31-letý muž z Budišova nad Budišovkou nikdy příslušné řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel nevlastnil a vozidlo, které řídil, navíc nebylo způsobilé provozu na pozemním komunikacích, jelikož vylepená známka o technické kontrole byla neplatná již 9 měsíců. Z uvedených důvodů byla kontaktována Policie ČR, aby řidiči zakázala další jízdu bez řidičského oprávnění a vozidlem, které není způsobilé provozu na pozemních komunikacích. Podezření ze spáchání přestupků v dopravě bylo postoupena správnímu orgánu, kde tomuto muži hrozí v případě uznání viny pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz činnosti na od jednoho roku do dvou let.

Z přečinu nebezpečného vyhrožování, spáchaného vyhrožováním usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu je podezřelá 51-letá žena z Guntramovic, která pracovnicím pobočky Úřadu práce ve Vítkově vyhrožovala vyvražděním a vyházením z oken. Dne 14. března po osmé hodině ranní asistovala MP Vítkov na tomto úřadě, přičemž dotyčná žena se chovala afektovaně a nevhodným verbálním projevem se dožadovala vyplacení finančních dávek. Strážník na místě byl přítomen po dobu úředního jednání. Ze stejného přečinu je podezřelý i 31-letý muž z Klokočova, který dne 19. března po deváté hodině večer fyzicky napadl svou matku, se kterou žije ve společné domácnosti a rovněž jí vyhrožoval zabitím. Agresivnímu muži, který byl navíc pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, přivolaní strážníci naměřili téměř dvě promile alkoholu v dechu. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici v Opavě. Oběma podezřelým hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta.

Z přestupku porušení povinnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo bez zajištění využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech je podezřelý 21-letý podnikatel, vlastnící v centru města provozovnu, a který dne 27. března po deváté hodině ranní vyhodil několik pytlů s odpadem z podnikatelské činnosti do nádob na veřejný odpad v odkladišti při ulici Budišovská ve Vítkově. Strážníci věc zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu, který může v případě uznání viny uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 300.000,- Kč.  

                                                                                                                                    

Roman Mišáček

VS MP Vítkov


Vytvořeno: 9. 4. 2019
Poslední aktualizace: 9. 4. 2019 11:17