Obsah

Městská policie v březnu 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v březnu 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci březnu 2020

2. března kolem půl deváté ranní přijala MP Vítkov oznámení, jehož předmětem byla skutečnost, že na chodbě ve sklepních prostorách jednoho z domů ve Wolkerově ulici byl od předešlého dne uvázán pes, který celou noc vyl a tesknil. Strážníci na místě zjistili, že pes měl na krku stahovací řetízkový obojek a pomocí vodítka byl uvázaný k zábradlí vedle schodiště. Z důvodu značné agresivity psa, jej museli strážníci uspat a poté odchytit a umístit v záchytných kotcích. Podezřením z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaných úmyslem opustit zvíře v zájmovém chovu a podezřením z přestupku podle veterinárního zákona, spáchaného porušením povinnosti mít psa označeného aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním podle předpisu Evropské unie se budou zabývat příslušné správní orgány. Majiteli psa, ve kterém byl zjištěn 29letý muž z Budišova nad Budišovkou, hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč u každého správního orgánu, kam byly zdokumentované přestupky postoupeny.

Domluvou vyřešila MP Vítkov přestupek proti majetku, kterého se 4. března kolem půl deváté ráno v jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce dopustil 96letý muž z Vítkova. Muž opustil prodejnu bez uhrazení nákupu v zboží v celkové výši 264 Kč. Strážníci podle kamerových záznamů zdokumentovali pohyb muže v prodejně i v centru města, což vedlo k jeho pozdějšímu ztotožnění. Na služebně MP Vítkov si muž svého počínání v prodejně nebyl vědom, ale souhlasil s uhrazením vzniklé škody, což poté i učinil. Strážníci usoudili, že v daném případě i s ohledem na věk pachatele bude náhrada způsobené škody a pohovor zcela dostačujícím výchovným opatřením. Za přestupek proti majetku by přitom muži hrozila u správního orgánu pokuta až do výše 50.000 Kč.

Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a z přestupku proti občanskému soužití je podezřelý 30letý muž z Vítkova, který 13. března v jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky obtěžoval hosty a nevhodně se choval. Strážníci muže kolem půl šesté večer vyvedli ven z provozovny a zakázali mu další vstup do provozovny, což uposlechl a odešel. Vzhledem ke skutečnosti, že kolem sedmé hodiny večer byli do stejné provozovny strážníci přivoláni opakovaně, byl muž, kterému bylo naměřeno více než 2,5 promile alkoholu v dechu, po provedení nezbytných úkonů dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za uvedené přestupky hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše 20.000,- Kč nebo 30.000 Kč při opakovaném jednání.

Od 18. března do 31. března se strážníci prioritně zaměřovali na kontrolu dodržování mimořádných opatření, vyhlášených Vládou a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Během svých kontrol zjistili a upozornili celkem 49 osob na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, 30 osob bylo zjištěno, upozorněno a vykázáno z veřejného místa z důvodu omezení pohybu. Celkem 5 osobám byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná rouška. U drtivé většiny zjištěných pochybení nebo opomenutí mimořádných opatření, postačila domluva a upozorněné osoby příkazů strážníků na místě uposlechly a podřídily se pokynům. Pouze v jednom případě muselo být opakované porušení povinnosti, které vyplývá z mimořádných opatření, postoupeno příslušnému správnímu orgánu. V jednom případě bylo rozhodnuto o uložení pokuty příkazem na místě ve výši 10.000 Kč za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při porušení povinnosti z mimořádných opatření.

 


Vytvořeno: 14. 4. 2020
Poslední aktualizace: 14. 4. 2020 13:55
Autor: Jan Dušek