Obsah

Městská policie v červnu 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v červnu 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci červnu 2020

Z přestupku v dopravě, spáchaného neohlášením dopravní nehody policii a nedovoleným opuštěním místa dopravní nehody je podezřelý 62-letý muž z Kružberku, který dne 8. června kolem půl třetí odpoledne narazil do dopravní značky na nám. Jana Zajíce ve Vítkově, kterou poškodil. Hlídka MP Vítkov si poškozené značky všimla následující den během obchůzky městem. Podle kamerových záznamů MKDS města Vítkova se podařila událost zdokumentovat a postoupit správnímu orgánu. V případě uznání viny hrozí pachateli přestupku pokuta v rozmezí 2.500,- Kč až 5.000,- Kč a náhrada vzniklé škody. 

Dne 15. června kolem jedné hodiny odpoledne přijala MP Vítkov oznámení o pohybující se kačeně s mláďaty v centru města. Po příjezdu na místo strážníci zjistili kačenu s 8 káčaty ve vchodovém výklenku jednoho z domů v ulici Oderská ve Vítkově. Kačena společně se všemi káčaty byla odchycena a následně vypuštěna u rybníku Pavelák, kde celá skupinka bezpečně vyplula k užívání vodní plochy.

Krátce po čtvrté hodině odpolední dne 19. června byli strážníci přivoláni do jedné z provozoven v centru města, kde jeden z přítomných hostů měl slovně napadat vulgárními nadávkami a vyhrožováním fyzickým napadením ostatní přítomné v provozovně. V podezřelém muži byl zjištěn 49-letý občan Vítkova, kterému strážníci naměřili v dechu přes 2 promile alkoholu. Strážníci na místě celou věc zdokumentovali a dotyčného vyzvali k opuštění provozovny, přičemž mu byl zakázán další vstup do provozovny. Přestupkem proti občanskému soužití se bude zabývat správní orgán, kam byla věc postoupena. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.  

V odpoledních hodinách dne 26. června poskytli strážníci pomoc řidiči dodávky, se kterou zapadl v rozmočeném terénu v oblasti chatoviště ve Vítkově, část Zálužné a nemohl vyjet ven. Strážníci jej za pomocí lana a služebního vozidla, které disponuje náhonem na všechna 4 kola, z bahnité pasti vysvobodili a se svým vozidlem tak mohl bezpečně z místa odjet.

Krátce po půl jedné v noci dne 28. června byla MP Vítkov požádána ze strany Policie ČR o součinnost při prověření rvačky několika osob, která měla probíhat někde mezi ulicemi Opavská a Selská ve Vítkově. Na místě se měla údajně nacházet i osoba v bezvědomí, což se později nepotvrdilo. Strážníci dorazili na místo do 2 minut od přijetí oznámení, přičemž v ulici Fučíkova ve Vítkově zjistili potyčku mezi třemi osobami, které od sebe oddělili. Na místě se v danou dobu nacházelo 8 osob a po chvíli zde dorazily další dvě osoby, které měly být fyzicky napadeny v ulici Opavská ve Vítkově. Strážníci vyzvali všechny přítomné osoby k zanechání protiprávního jednání a snažili se přímé účastníky konfliktu uklidnit, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku a k dalším verbálním útokům, přičemž se snažili udržet vyhrocenou situaci pod kontrolou do příjezdu hlídky Policie ČR, která celou věc na místě převzala k dalšímu šetření ve své kompetenci. Jedné fyzicky napadené osobě byla přivolána sanitka rychlé lékařské pomoci, jelikož měla zdravotní potíže.

Do protialkoholní záchytné stanice v Opavě dopravili strážníci dne 29. června 67-letého muže z Opavy, který se v jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce ve Vítkově choval nepřístojně. Oznámení o nevhodném chování jednoho z hostů přijala MP Vítkov téhož dne kolem čtvrt na jednu po poledni a záhy nato byl muž vyveden ven. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a v dechu mu bylo naměřeno 1,90 promile alkoholu. Jelikož se jednalo o známého a problémového muže, který nebyl chopen souvislé verbální komunikace, přičemž hrozilo, že by ve svém jednání nadále pokračoval, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS v Opavě. Podezřením ze spáchání přestupku proti občanskému soužití se bude zabývat správní orgán, kam byla věc postoupena. Za uvedené jednání mu v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.    

    


Vytvořeno: 20. 7. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 10:15