Obsah

Městská policie v dubnu 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v dubnu 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci dubnu 2020

Dne 8. dubna v půl šesté odpoledne přijali strážníci oznámení, že na staré cestě mezi Vítkovem a Klokočovem se v lesním porostu nachází srna, která se zamotala do sítě a nemůže se z ní dostat ven. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatelku, která přesně ukázala místo, kde se zvíře nachází. Přivolaná hlídka MP Vítkov zjistila, že se jedná o daňka, který se parožím zamotal do starého, již polorozpadlého koberce a nemohl se dostat ven. Strážníci kontaktovali příslušného lesního hospodáře, který společně s dalším členem mysliveckého sdružení nebohé zvíře vysvobodili a toto poté odběhlo zpět do lesa.

Krátce před šestou hodinou odpoledne dne 18. dubna zjistili strážníci na autobusovém nádraží ve Vítkově muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a neměl na sobě žádnou ochranu dýchacích cest. Strážníci mu předali ochrannou roušku, kterou si nasadil a poučili jej o všech krizových opatřeních. Později, když kolem hlídka MP Vítkov opět projížděla, dotyčný muž na sobě opět neměl nasazenou ochrannou roušku. V muži byl zjištěn 43-letý obyvatel obce Moravice, který zde čekal na autobusový spoj. Strážníci však zjistili, že uvedený spoj pojede až následující den v ranních hodinách. Dotyčný muž nebyl schopen vlastní chůze ani souvislé verbální komunikace a v dechu byla muži naměřena hodnota 2,458 promile alkoholu. Z důvodu nestrpění omezení z krizových opatření a vzhledem ke skutečnosti, že by se muž nadále mohl dopouštět protiprávního jednání, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS v Opavě, kam byl později dodán k vystřízlivění. Po jeho vystřízlivění a projednání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu své pravomoci mu byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 10.000,- Kč.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne dne 19. dubna přijala MP Vítkov oznámení, že v části přírodní nádrže „Balaton“ za Vítkovem se pohyboval řidič osobního vozidla, který záměrně přejel kočku sedící u cesty. Strážníci podle popisu vozidla a osoby řidiče zjistili podezřelého z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaného bezdůvodným usmrcením zvířete, kterým je muž z Opavy ve věku 19 let. Uvedené podezření bylo postoupeno správnímu orgánu, kde muži v případě uznání jeho viny hrozí pokuty až do výše 500.000,- Kč.       

Z přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, spáchaného porušením zákazu v požívání alkoholických nápojů na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou je podezřelý 50-letý muž z Čermné ve Slezsku, který dne 20. dubna v jedenáct hodin dopoledne popíjel pivo v autobusové zastávce při ulici Budišovská ve Vítkově. Muž se bude z porušení vyhlášky města Vítkova zodpovídat u správnímu orgánu, jelikož si na místě nebyl vědom žádného protiprávního jednání. Za uvedený přestupek hrozí muži pokuta až do výše 100.000,- Kč, přičemž přitížit mu může jeho spáchání v nouzovém stavu.

V době od 1. dubna do 30. dubna se strážníci opět ve větší míře zaměřovali na kontroly dodržování mimořádných opatření, vyhlášených Vládou a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Během těchto kontrol zjistili a upozornili celkem 102 osob na porušení povinnosti pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, 103 osob bylo zjištěno, upozorněno nebo vykázáno z veřejného místa z důvodu omezení pohybu a z důvodu omezení počtu přítomných osob na jednom místě. Celkem 33 osobám byla poskytnuta nebo vyměněna ochranná rouška. U drtivé většiny zjištěných porušení, pochybení nebo opomenutí mimořádných opatření, postačila domluva a upozorněné osoby příkazů strážníků na místě uposlechly a podřídily se pokynům. Celkem 7 případů, kdy občané opakovaně nestrpěli omezení vyplývající z opatření stanovených v době krizového stavu tím, že porušili zákaz volného pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochrany dýchacích cest, bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Ve 2 případech bylo v uvedeném období rozhodnuto o uložení pokuty příkazem na místě ve výši 2.500,- Kč a 10.000,- Kč za přestupky neuposlechnutí výzvy úřední osoby při porušení povinnosti z mimořádných opatření.

 


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 10:16