Obsah

Městská policie v květnu 2022

Typ: Městská policie
Městská policie v květnu 2022 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci květnu 2022

Neuvěřitelné jednání matky – řidičky řešili strážníci dne 11. května, kdy bylo kolem půl třetí odpoledne strážníkům během obchůzky městem oznámeno, že na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově stojí zaparkované vozidlo, ve kterém asi půl hodiny spí na slunci a bez dohledu malé dítě. Po příchodu na místo bylo zjištěno, že v jednom ze zaparkovaných vozidel typu kabriolet se na přímém slunci skutečně nachází asi 3-leté dítě, které samo spí v dětské autosedačce. Strážníci na místo přivolali pracovnice odboru sociálních věcí při MěÚ Vítkov. Posléze se k vozidlu dostavila matka dítěte i s dalším dítětem – kojencem. Matce dítěte, 37-leté ženě z Opava přišlo zcela normální, že své dítě nechává takto spát bez dozoru ve vozidle. Jak bylo zjištěno prostřednictvím kamerového záznamu, vozidlo s dítětem uvnitř stálo v místě parkoviště na přímém slunci více než 40 minut. Co však strážníky udivilo ještě daleko více byla skutečnost, že matka dětí jako řidička s vozidlem přijela tak, že kojence měla při řízení vozidla zavěšeného v šátku na nošení dětí v přední části těla a přes toto dítě byla rovněž připoutaná bezpečnostním pásem. Událostí se bude zabývat nejen orgán sociálně-právní ochrany dětí, ale i správní orgán, kam byla věc postoupena pro podezření z přestupku v dopravě, spáchaného porušením povinnosti řidiče vozidla při jízdě motorovým vozidlem přepravovat dítě bez dětské autosedačky ve vozidle vybaveném zádržným bezpečnostním systémem. V případě uznání viny hrozí ženě pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč a připsání 4 trestných bodů do karty řidiče.

Během objížďky městem dne 13. května hlídka MP Vítkov kolem deváté hodiny večerní zjistila muže, který ležel v komunikaci Oderská ve Vítkově. Strážníci zjistili, že muž není zraněný, ale je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž byl probrán a naložen do služebního vozidla. Později byl v muži zjištěn 34-letý občan z Tábora, který do Vítkova přijel na hudební festival, konaný na Hadince. Muži naměřili strážníci 2,012 promile alkoholu v dechu a dotyčný byl rovněž pod vlivem dalších psychotropních látek. Jelikož dotyčný nebyl schopen vlastní souvislé chůze, bylo rozhodnuto o jeho umístění v záchytné stanici Opava, kam byl po provedení potřebných úkonů dodán.  Vzhledem ke skutečnosti, že muž se během převozu začal chovat značně agresivně, museli mu strážníci nasadit pouta. Přestupek s podezřením na porušení povinnosti chodce při účasti na provozu na pozemních komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně, svým jednáním neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných ani svůj vlastní, byl postoupen správnímu orgánu, kde mu v případě uznání viny hrozí pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč.       

Krátce po jedné hodině odpoledne dne 26. května přijala MP Vítkov oznámení o poškození fasády na objektu kulturního domu v ulici Dělnická ve Vítkově, kterého se měly dopustit hrající si děti s míčem. Strážníci na místě poškození majetku města Vítkova zdokumentovali a prověřili kamerové záznamy z místa. Podařilo se zjistit, že k události došlo dne 24. května mezi 15:47 hod.-16:12 hod., kdy si o stěnu budovy kopal s míčem nezletilý chlapec, když čekal na svou matku, která nakupovala oblečení v objektu KD. Podle místní znalosti se podařilo nezletilé dítě ztotožnit, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o 6-letého chlapce z Vítkova. Věc byla postoupena správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Chlapec, který nedovršil 15-tý rok věku, není za své jednání odpovědný, avšak rodiče dítěte budou muset způsobenou škodu na majetku uhradit.

Krátce po čtvrté hodině odpoledne dne 31. května přijala MP Vítkov oznámení o výskytu dravého ptáka v jedné ze zahrad v ulici Oderská ve Vítkově, kdy tento dravec jen leží v trávě a zřejmě nemůže létat. Po dostavení se na místo bylo zjištěno, že se jedná o Výra velkého, který měl zřejmě zlomené křídlo. Strážníci dravce odchytili a převezli na služebnu MP Vítkov, odkud byl následně předán pracovníkům stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích.     

Výr velký


Vytvořeno: 13. 6. 2022
Poslední aktualizace: 13. 6. 2022 08:19