Obsah

Městská policie v lednu 2022

Typ: Městská policie
Městská policie v lednu 2022 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci lednu 2022

Za přestupky, spáchané porušením povinnosti vlastníka nebo držitele psa zabránit pobíhání po pozemní komunikaci dne 13. ledna, kdy byl kolem osmé hodiny večerní v místní části Zálužné odchycen lovecký pes a rovněž 20. ledna kolem čtvrt na deset dopoledne byl tentýž pes odchycen v místní části Podhradí, byly vlastníkovi psa, 23-letému muži ze Starých Těchanovic, uloženy pokuty příkazem na místě v celkové výši 1 300 Kč.         

Podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování, ze kterého je podezřelý 51-letý muž z Vítkova, bylo postoupeno obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově. Strážníci byli dne 15. ledna kolem půl deváté hodiny večerní přivoláni do jednoho z domů v ulici Krátká ve Vítkově, kde mělo dojít během oslavy k vyhrožování jednomu z účastníků s nožem v ruce. Při příjezdu hlídky MP Vítkov na místo byla již situace zklidněna a účastníci oslavy se rozcházeli do místa bydliště.        

Dne 17. ledna po deváté hodině ranní přijala MP Vítkov oznámení o poškození k poškození jednoho z lan dřevěného mostku a zlomení dvou kusů proutění, tvořící tzv. „živé týpí“ v areálu geoparku za kulturním domem při ulici Květinová ve Vítkově. Strážníci vytěžili kamerové záznamy z místa, přičemž zjistili, že k poškození jednoho z lan dřevěného mostku došlo dne 10. ledna kolem půl páté odpoledne 10-letým chlapcem z Vítkova a k poškození proutění došlo dne 15. ledna krátce po třetí hodině odpolední skupinkou čtyř osob, 13-letého chlapce z Oder, 13-leté dívky z Vítkova a dvou chlapců ve věku 14 let z Vítkova. Oba případy přestupku proti majetku byly postoupeny správnímu orgánu. Ani v jednom případě nejsou původci způsobené škody na cizím majetku z důvodu nedovršení věku 15-ti let za přestupky odpovědni, avšak v případě uznání jejich viny, bude muset být zákonnými zástupci nezletilých uhrazena škoda na majetku, která byla u poškozeného lana vyčíslena na částku 500 Kč a u poškozeného proutění v částce téměř 2 000 Kč.    

Z přestupku proti majetku, spáchaného úmyslným způsobením škody na majetku krádeží zboží v celkové hodnotě necelých 54 Kč, jsou podezřelí 17-letý muž z Ostravy a 19-letý muž z Vítkova. Dotyční se dne 19. ledna krátce po sedmé hodině večerní pokusili pronést přes pokladní zónu v jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově. Poté, co byli zastaveni pracovníkem ostrahy, odběhli zpět do prodejny, kde zcizené zboží odhodili a poté se jim z prodejny podařilo utéct. Strážníci případ pokusu o krádež zboží zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu, za což v případě uznání viny hrozí oběma mužům pokuta až do výše 50 000 Kč, případně do 70 000 Kč v případě opakovaného přestupku.

Celkem 9 případů nesplnění povinností uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ve věci pohybu a pobytu ve vnitřním prostoru stavby bez nasazené ochrany dýchacích cest, spáchané celkem deseti osobami, bylo strážníky zjištěno v lednu 2022. Všechna zjištěná porušení strážníci vyřešili domluvou na místě.

Během obchůzky městem v sídlišti Budišovská ve Vítkově kolem šesté hodiny večerní dne 29. ledna si hlídka MP Vítkov všimla rozsvíceného světla v jednom ze zaparkovaných vozidel, přičemž ve vozidle se nikdo nenacházel. Podle místní znalosti navštívili strážníci provozovatele vozidla, který byl na tuto skutečnost upozorněn, aby nedošlo k vybití autobaterie.    

  


Vytvořeno: 15. 2. 2022
Poslední aktualizace: 15. 2. 2022 07:51