Obsah

Městská policie v listopadu 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v listopadu 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci listopadu 2019

Kolem jedenácté hodiny dopoledne dne 7. listopadu byl na MP Vítkov podán podnět na možné zanedbání péče o zvířata v domácím chovu v jednom z domů na ulici Křivá ve Vítkově. Strážníci na místě situaci prověřili společně s pracovnicí Krajské veterinární správy, která byla právě ve Vítkově na jiné kontrolní činnosti. Při samotném šetření na místě bylo zjištěno, že u chovaných psů nejsou řádně zajištěny vhodné podmínky pro jejich ustájení, nebylo možné ověřit, zda-li jsou psi očkováni a bylo zjištěno, že chovaní psi nejsou přihlášení u správce poplatku na MěÚ Vítkov. První dvě zjištění bude řešit Krajská veterinární správa ve své kompetenci. Za porušení povinnosti, stanovené v obecně závazné vyhlášce města Vítkova, uložili strážníci 36-leté majitelce zvířat pokutu příkazem na místě ve výši 300,- Kč.    

Podezřením ze spáchání přestupku neoprávněného nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez příslušného povolení se bude zabývat správní orgán, ke kterému byla postoupena událost ze dne 11. listopadu, kdy byli strážníci v půl třetí odpoledne přivoláni na ulici Zahradní ve Vítkově, kde mělo docházet k vyčerpávání odpadní jímky na zahradu u domu. Strážníci na místě zjistili skutečnosti, odůvodňující porušení zákona o vodách ze strany 61-letého muže z Vítkova, které byly na místě zaevidovány. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 100.000,- Kč.

Dne 15. listopadu kolem půl jedné odpoledne přijala MP Vítkov oznámení, jehož předmětem byl muž, který se pokoušel neúspěšně vstát ze země poblíž autobusové zastávky na ulici Budišovská ve Vítkově. Strážníci po příchodu na místo zjistili muže, odpovídajícího popisu, sedět v sídlišti na lavičce. V dotyčném byl zjištěn 64-letý občan Vítkova, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž, který se mimo skutečnost, že se nedokázal samostatně dopravit domů, nedopouštěl žádného protiprávního jednání, byl za pomoci MP Vítkov dopraven do místa bydliště, kde byl předán manželce.


Vytvořeno: 6. 12. 2019
Poslední aktualizace: 6. 12. 2019 09:30