Obsah

Městská policie v listopadu 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v listopadu 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci listopadu 2020

Ke správnímu orgánu byla postoupen spis s podezřením na porušení povinnosti strpět omezení, vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, a to tím, že se dne 4. listopadu kolem jedné hodiny odpoledne pohyboval ve vnitřních prostorách jedné z prodejen v Budišovské ulici ve Vítkově bez ochranného prostředku dýchacích cest. Strážníci, kteří byli na místo přivoláni zjistili, že se jedná o 21-letého muže z Vítkova. Dotyčný se obhajoval tvrzením, že ochranu dýchacích cest nemusí mít z důvodu zdravotních problémů. Jelikož však přivolané hlídce MP Vítkov nepředložil žádné lékařské potvrzení, které by jeho tvrzení dokazovalo, byla věc zadokumentována jako přestupek. V případě uznání viny hrozí muži pokuta až do výše 20.000,- Kč.   

V půl jedenácté v noci dne 14. listopadu byl na silnici mezi Prostředním Dvorem a Větřkovicemi odchycen volně se pohybující kříženec Labradora. Předmětný pes sice měl implantovaný povinný transpondér, ale jelikož nebyl registrován v žádné databázi, byl umístěn v záchytných kotcích MP Vítkov. O dva dny později se přihlásil 35-letý majitele psa z Větřkovic, kterému byl odchycený pes vydán. Za přestupek, spáchaný porušením povinnosti zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu, mu byl uložena pokuta příkazem na místě ve výši 500,- Kč.

Krátce po deváté hodině ranní dne 16. listopadu poskytli strážníci součinnost řidiči vozidla, který měl problémy při vyjetí z místa v ulici Budišovská ve Vítkově, kde své vozidlo zaparkoval. Jelikož kolem jeho vozidla zaparkovali další řidiči a z důvodu délky svého vozidla neměl odvahu sám vyjet, uvítal pomoc MP Vítkov.       

Z přestupků rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu své pravomoci se budou před správním orgánem zodpovídat dva muži, které dne 28. listopadu, krátce po desáté hodině noční, zjistila hlídka MP Vítkov na ulici Selská ve Vítkově, kde zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hlasitě pokřikovali. Jelikož ani po upozornění strážníků na začátek nočního klidu se muži neztišili a naopak svůj verbální projev ještě zesílili, muselo dojít ze strany MP Vítkov k vynucení nápravy po zákonné výzvě a u jednoho z mužů i po použití donucovacích prostředků. Následně byli v mužích zjištěni občané Vítkova ve věku 18 a 46 let, přičemž starší z mužů musel být předveden k prokázání totožnosti na služebnu Policie ČR, jelikož i po několika výzvách odmítl svou totožnost prokázat. Strážníci oběma mužům naměřili v dechu 0,997 a 1,892 promile alkoholu. V případě uznání viny hrozí oběma mužům pokuty až do výše 10.000,- Kč nebo do výše 15.000,- Kč v případě opakovaného přestupku.   

 


Vytvořeno: 7. 12. 2020
Poslední aktualizace: 7. 12. 2020 08:33