Obsah

Městská policie v listopadu 2021

Typ: Městská policie
Městská policie v listopadu 2021 1Z činnosti městské policie Vítkov v měsíci listopadu 2021

Z přestupku nedovoleného odkládání stavebního a jiného odpadu, který měl být předán na tomu určená místa, je podezřelý 37-letý muž z Vítkova, který dne 1. listopadu kolem 10 hodiny ráno odvezl několik pytlů s tímto odpadem do místní části Podhradí, kde jej odložil do kontejnerů na komunální odpad a rovněž mimo kontejnery na pozemku ve vlastnictví Města Vítkova. Jelikož byl u této činnosti spatřen pracovníky TS Vítkov a odložený odpad odmítl z místa odstranit, začala se případem dne 4. listopadu zabývat MP Vítkov. Strážníci zdokumentovali celý průjezd vozidla s naloženým odpadem městem Vítkov i místní částí Podhradí pomocí městského kamerového systému a rovněž pomocí videozáznamu z kamery, poskytnutého soukromým subjektem a postoupili k dalšímu projednání ke správnímu orgánu. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Stejná sankce hrozí i 60-letému muži z Oder, který dne 20. listopadu vyvezl stavební odpad rovněž do místní části Podhradí.

Za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaného neohlášením záboru veřejného prostranství v ulici Budišovská ve Vítkově dne 2. listopadu v odpoledních hodinách, byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 300 Kč muži z Vítkova ve věku 56 let. Muž musel rovněž neoprávněný zábor z veřejně přístupného místa odstranit.  

Téhož dne před sedmou hodinou večerní přijali strážníci oznámení o krádeži v jedné z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově a útěku pachatele z prodejny. Přivolaná hlídka MP Vítkov v prodejně podle kamerového záznamu zjistila, že krádež jedné láhve destilátu v hodnotě 299 odcizil strážníkům dostatečně známý 30-letý muž z Troubelic. Jelikož se jedná o muže, který byl v posledních 3 letech potrestán za přečin krádeže, byla věc postoupena k dalšímu šetření Policii ČR. Muži v případě uznání viny a odsouzení hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až tři léta.

V ranních hodinách dne 10. listopadu přijali strážníci oznámení o volně se pohybujícím králíkovi u památníku v ulici Oderská ve Vítkově. Králík byl po několika minutách odchycen a později vrácen svému majiteli.

Králík

Dne 25. listopadu kolem půl druhé odpoledne byla prostřednictvím kamerového systému odhalena dopravní nehoda na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově, kdy řidička osobního vozidla při parkování narazila a poškodila jiné vozidlo a z místa nehody následně odjela, aniž účast na nehodě oznámila policii. Veškeré zjištěné skutečnosti byly předány dopravním policistům, kteří si záznam z kamerového systému vyžádali. Řidičce, která událost neohlásila, hrozí pokuta od 2 500 do 5 000 Kč.

Krátce před dvanáctou hodinou polední dne 29. listopadu přijala MP Vítkov oznámení o muži, který se povaloval na zemi v okolí jedné z provozoven na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově, třese se zimou a nemůže se sám zvednout. Strážníci 62-letého muže z Nového Jičína nalezli na chodbě jedné z budov v místě, kam jej přemístilo několik občanů. Muž, který nebyl zjevně pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky, a jeho zdravotní stav nebyl dle posouzení strážníků ideální, byl přemístěn do čekárny služebny MP Vítkov a na místo byla přivolána sanitka RLP, která muže následně převezla k provedení dalších vyšetření do Slezské nemocnice v Opavě, kde se zjistilo, že muž měl pozitivní test na onemocnění Covid-19. I když strážníci při manipulaci s mužem použili ochranné prostředky a jsou očkovaní, absolvovali po 5-7 dnech PCR test na toto onemocnění, který byl u všech negativní.

 


Vytvořeno: 8. 12. 2021
Poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:19