Obsah

Městská policie v říjnu 2021

Typ: Městská policie
Městská policie v říjnu 2021 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci říjnu 2021

Dne 5. října kolem půl šesté odpoledne bylo na MP Vítkov oznámeno fyzické napadení, které se mělo stát ve skupince nezletilých dětí v blízkosti provozovny Lidl při ulici Budišovská ve Vítkově. Strážníci provedli prvotní šetření a zjistili skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití. Událost byla postoupena správnímu orgánu, přičemž věc bude z důvodu nedovršení 15-ti let věku aktérů odložena. O zjištění MP Vítkov ke konkrétní nezletilé osobě byl rovněž vyrozuměn orgán sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ Vítkov.

Krátce po dvanácté hodině po poledni dne 8. října zjistili strážníci během obchůzky městem odkládání velkoobjemového odpadu mimo tomu určená místa, kdy 64-letá žena a 65-letý muž z Vítkova odložili u kontejnerového hnízda několik kusů starého nábytku. Oba na místě zjištění občané byli ze strany MP Vítkov upozorněni na skutečnost, že takový odpad musí být předán do obecního systému a odložen na místa určená obcí v souladu s platnou vyhláškou o nakládání s odpadem na území města Vítkova. Zároveň byli vyzváni, aby odpad odvezli nebo nechali odvézt do sběrného dvora. Podobný případ byl strážníky zjištěn dne 15. října kolem půl desáté ráno v ulici Husova ve Vítkově, kde byl zjištěn rovněž velkoobjemový odpad podobného charakteru. V původci odpadu byla zjištěna 61-letá ženy z Vítkova. Vzhledem ke skutečnosti, že v obou případech byl velkoobjemový odpad, odložený mimo vyhrazená místa a po výzvě strážníků odstraněn, postačil pouze pohovor s podezřelými ze spáchání přestupku proti zákonu o odpadech. Pokud by odpad na výzvu strážníků nebyl odstraněn, hrozila by původcům u správního orgánu pokuta až do výše 50 000 Kč. 

Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby je podezřelý 56-letý muž z Vítkova, který i přes několikeré výzvy opakovaně a neoprávněně přebýval v jednom z nájemních domů v Komenského ulici ve Vítkově. Muž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky byl dne 28. října nalezen na chodbě tohoto domu po půl deváté večer, kdy na muže upozornili MP Vítkov nájemníci domu. Strážníci u muže provedli kontrolní měření na přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní s hodnotou více než 3 promile. Jelikož muž nebyl schopen vlastní souvislé chůze ani verbální komunikace, byl dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za přestupek proti veřejnému pořádku mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč, případně 15 000 Kč, pokud se ukáže, že se jedná o opakovaný přestupek.

Dvě láhve destilátu v celkové hodnotě téměř 600 Kč schoval pod bundu 30-letý muž z Troubelic dne 30. října kolem sedmé hodiny večerní a alkohol se pokusil přenést bez placení přes pokladní zónu v jedné z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově. Po spuštění alarmu byl zadržen a předán přivolané hlídce MP Vítkov. Odcizené zboží bylo u muže zajištěno a předáno neporušené zpět do prodeje. Jelikož se jedná o muže, který byl v posledních 3 letech potrestán za přečin krádeže, byla věc postoupena k dalšímu šetření Policii ČR. Muži v případě uznání viny a odsouzení hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až tři léta.

 


Vytvořeno: 9. 11. 2021
Poslední aktualizace: 9. 11. 2021 11:23