Obsah

Městská policie v srpnu 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v srpnu 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci srpnu 2020

Za přestupek v dopravě, spáchaný ohrožením chodce, přecházejícího komunikaci po přechodu pro chodce, sdělila MP Vítkov obvinění 57-leté ženě z Opavy, která dne 11. srpna v půl třetí odpoledne nezastavila jí řízené vozidlo před přechodem pro chodce na komunikaci Opavská ve Vítkově, na kterém právě přecházel chodec. Strážníci tento přestupek zjistili během objížďky městem a celou situaci zaznamenali palubní videokamerou ve vozidle strážníků. Jelikož se jedná o závažný přestupek v dopravě, byl vyřešen uložením pokuty příkazem na místě ve výši 1.500,- Kč.

Dne 11. srpna krátce po třetí hodině odpoledne vyjeli strážníci do místní části Klokočov, kde se na zahradě jednoho z místních domů volně pohyboval pes rasy německý ovčák. Strážníci psa odchytili a umístili v záchytných kotcích. Jelikož pes nebyl opatřen povinným čipem a nepodařilo se dohledat majitele psa, bude pes později umístěn do náhradní péče. V případě, že se podaří zjistit majitele psa, hrozí mu ve správním řízení pokuta až do výše 500.000,- Kč za přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaného porušením povinnosti zabezpečit zvířata a učinit opatření proti úniku zvířat v zájmovém chovu, případně opustil zvíře s úmyslem se ho zbavit a dále pokuta až do výše 20.000,- Kč za přestupek podle veterinárního zákona, spáchaný porušením povinnosti mít psa označeného aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním podle předpisu Evropské unie.

Krátce po osmé hodině ranní dne 17. srpna přijala MP Vítkov oznámení o rozebírání eternitové střešní krytina na jednom z objektů v ulici Fučíkova ve Vítkově, přičemž do okolí se mají šířit rakovinotvorné látky. Na místo oznámení se dostavil strážník ve službě, který zjistil, že zde skutečně dochází k likvidaci střechy s eternitovou krytinou. Jelikož manipulace s eternitovou krytinou, která obsahuje nebezpečný azbest, je přísně regulována hygienickými a dalšími normami, přičemž k takové činnosti je nutné stavební povolení, byla tato činnost na místě strážníkem zakázána do příjezdu příslušného pracovníka Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov. Úředník MěÚ Vítkov, který byl na místo následně dopraven k provedení dalšího opatření, konstatoval, že v danou dobu nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání, jelikož nebezpečný odpad není ze střechy shazován, ale svážen. Majitel objektu bude muset poté doložit dotyčnému odboru města doklad o ekologické likvidaci nebezpečného odpadu. Jiná opatření ze strany MP Vítkov nebyla na místě realizována, jelikož nedošlo k protiprávnímu jednání.

Dne 27. srpna kolem sedmé hodiny ranní poskytli strážníci součinnost muži, který si v jednom z bankomatů ve Vítkově vybíral finanční hotovost a poté odjel, aniž by své peníze převzal z výdejního slotu bankomatu. Ačkoliv byl předmětný bankomat prověřen do 1 minuty po ohlášení, žádné bankovky zde již nebyly nalezeny a muž tak bude muset kontaktovat příslušnou banku s reklamací, aby se zjistilo, zda-li bankomat peníze, které již byly transakcí zaúčtovány, vtáhnul zpět, či je někdo odcizil.

Dne 29. srpna se strážníci zúčastnili akce „Rozlučka s létem“ v místní části Klokočov, kde nejen dětem zábavnou formou prezentovali činnost Městské policie Vítkov a předvedli technické prostředky, které strážníci během výkonu služby používají.

Rozloučení s létem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                                                                                                     Roman Mišáček

VS MP Vítkov


Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 10. 9. 2020 07:58