Obsah

Městská policie v únoru 2020

Typ: Městská policie
Městská policie v únoru 2020 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci únoru 2020

Na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě byl 10. února kolem osmé hodiny večerní dopraven 64letý muž z Budišova nad Budišovkou, který byl o dvě hodiny dříve nalezen na ulici Krátká ve Vítkově. Strážníci muže, který nebyl schopen vlastní chůze, zvedli z ulice a naložili do služebního vozidla, kde byla rovněž provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Jelikož byl výsledek pozitivní s naměřenou hodnotou 2 promile alkoholu, bylo rozhodnuto o jeho dodání k vystřízlivění na PZS. Muž byl obviněn z přestupku v dopravě, spáchaného porušením povinností chodce chovat se ukázněně a ohleduplně tak, aby svým jednáním nebyl ohrožen život, zdraví nebo majetek jiných osob ani jeho vlastní. Za uvedené jednání mu v případě vyslovení viny hrozí u správního orgánu pokuta až do výše 2.500 Kč.

Dne 13. února o půl třetí odpoledne byli v centru města v ulici Opavská odchyceni dva větší psi, kteří se volně pohybovali mezi procházejícími občany. Podle místní znalosti byl v majiteli obou psů zjištěn 33letý muž z Vítkova. Strážníci ještě před předáním psů jejich majiteli provedli kontrolu, zda jsou oba psi opatřeni čipem nebo tetováním, což se nepotvrdilo. Událost byla zaevidována jako podezření z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaného porušením povinnosti zabezpečit zvířata a učinit opatření proti úniku zvířat v zájmovém chovu a jako podezření z přestupku podle veterinárního zákona, spáchaného porušením povinnosti mít psa označeného aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním podle předpisu Evropské unie. Za tyto přestupky muži hrozí pokuty až do výše 50.000 Kč u každého správního orgánu, kam byly zdokumentované přestupky postoupeny.

Další případ neohlášení a odjetí od dopravní nehody zaznamenala MP Vítkov 18. února, kdy jí bylo ohlášeno poškození vozidla, zaparkovaného v tzv. modré zóně na nám. Jana Zajíce. Strážníci podle kamerových záznamů zjistili, že k dopravní nehodě bez zranění došlo 17. února o půl třetí odpoledne, kdy řidička jednoho z vozidel při parkování narazila do jiného stojícího vozidla. Ačkoliv si byla vědoma svého počínání, v řízení se vystřídala se svým spolujezdcem, který vozidlo zaparkoval na jiné místo. Později z místa odjeli, aniž nehodu, při které způsobili škodu na majetku třetí osoby, ohlásili policii. Po zdokumentování protiprávního jednání byla věc postoupena správnímu orgánu, kde řidičce vozidla hrozí za přestupek nedovoleného opuštění místa dopravní nehody a jejího neohlášení policii pokuta od 2.500 Kč do 5.000 Kč a navíc bude muset uhradit škodu na cizím majetku.

Z přestupku proti majetku je podezřelý 21letý muž z Vítkova, který kolem třetí hodiny ranní 29. února kopal do  brány jednoho z objektů při Školní ulici . Škodě na majetku zabránila přivolaná hlídka strážníků, která u muže po ztotožnění provedla rovněž kontrolní zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Dotyčnému bylo naměřeno více než 2,2 promile alkoholu. Po provedení všech potřebných úkonů byl muž propuštěn. Ze svého jednání, kdy se pokusil způsobit škodu na cizím majetku, se bude zodpovídat u správního orgánu, kde mu hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč, případně do výše 70.000 Kč v případě, že byl přestupek spáchán opakovaně.

 


Vytvořeno: 14. 4. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 10:16