Obsah

MP Vítkov v březnu

Typ: Městská policie
MP v březnu  1Z činnosti Městské policie Vítkov v březnu 2021

V lesních porostech za místní částí Klokočov byly dne 9. března kolem desáté hodiny ranní zjištěny rozsáhlé nepovolené skládky domovního odpadu, na které byla MP Vítkov upozorněna ze strany lesního hospodáře. Na místě byl nalezen odpad, který měl být předán do obecního systému a odložen na místa určená obcí. Mezi zřejmě nepotřebnými věcmi bylo nalezeno rovněž několik písemností, které vedou k určité 38-leté osobě z Oder. Strážníci zjištěné skutečnosti zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu pro podezření z přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, za který v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Obdobné jednání bylo zjištěno strážníky dne 10. března v odpoledních hodinách na veřejně přístupném pozemku při ulici Budišovská ve Vítkově, kde se nacházely odložené částí elektrozařízení a vozidla s ukončenou životností. Z přestupků odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, zbavením se výrobků s ukončenou životností jinak než na místě zpětného odběru a dále umístění vozidla s ukončenou životností nebo jeho podstatné části jiným než stanoveným způsobem je podezřelý 55-letý muž z Vítkova. Zjištěné skutečnosti byly postoupeny správnímu orgánu, který v případě uznání viny může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Dne 28. března kolem šesté hodiny večerní přijala MP Vítkov oznámení o krádeži zboží v jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově mužem, který z prodejny již odešel. Strážníci, kteří se na místo dostavili, shlédli kamerový záznam v prodejně a z místní znalosti poznali dva muže z Vítkova ve věku 26 a 32 let, kteří neměli nasazenou ochranu dýchacích cest, kdy jeden z mužů zaměstnal obsluhu a druhý mezitím odcizil čokolády v hodnotě 60 Kč. Zjištěné skutečnosti byly postoupeny Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, jelikož jeden z mužů mohl být za podobný čin v posledních třech letech již potrestán. V případě, že se toto podezření prokáže, může být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. V případě, že se bude jednat o přestupek proti majetku, spáchaný úmyslným společným jednáním dvou fyzických osob, může být v tomto případě oběma mužům uložena pokuta až do výše 20 000 Kč nebo 30 000 Kč v případě opakovaného jednání. V neposlední řadě byla věc postoupena Krajské hygienické stanici pro podezření z přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví, spáchaného nesplněním povinnosti uloženou mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, jelikož se pohybovali ve vnitřním prostoru prodejny bez nasazené ochrany dýchacích cest, za což oběma mužům hrozí pokuta až do výše 3 000 000 Kč.  

Krátce po půl jedné odpoledne dne 30. března zjistila hlídka MP Vítkov v ulici Selská ve Vítkově na chodníku ležící ženu, které se udělalo špatně a upadla na zem, přičemž si poranila hlavu  a ruku. Strážníci 79-letou ženu z Vítkova zvedli ze země a do příjezdu již přivolané sanitky tuto podpírali, aby opět neupadla. Po příjezdu lékařské pomoci strážníci poskytli součinnost při naložení ženy do sanitky.

Dne 31. března kolem druhé hodiny odpoledne strážníci uzavřeli a odkláněli provoz na komunikaci Oderská ve Vítkově v součinnosti s dalšími složkami IZS z důvodu šetření dopravní nehody na silnici III/442 ve směru na Odry. Za necelou hodiny již byla komunikace zprůjezdněna.

V měsíci březnu zaznamenala MP Vítkov 138 přestupků, spáchaných porušením nebo nerespektováním mimořádných opatření, přijatých v době nouzového stavu ve smyslu dodržování povinností, přijatých proti šíření onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. V drtivé většině případů se jednalo o pohyb na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce bez stanovené ochrany dýchacích cest, která brání šíření kapének. Celkem 129 takto zjištěných událostí bylo řešeno na místě domluvou a 9 případů, ve kterých k porušení přijatých opatření došlo opakovaně, bylo postoupeno příslušným správním orgánům. 

 


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 09:51