Obsah

MP Vítkov v lednu 2019

Typ: Městská policie
MP Vítkov v lednu 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci lednu 2019

Krátce po půl druhé odpoledne dne 8. ledna byla do jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově přivolána hlídka MP Vítkov, kde došlo ke krádeži zboží a zadržení pachatele. Strážníci zjistili, že krádež zboží v celkové hodnotě 153,- Kč má na svědomí 14-letý chlapec z Budišova nad Budišovkou. Zboží bylo neporušené vráceno zpět do prodeje. Přestupek proti majetku byl odložen z důvodu nedovršení 15-ti let věku pachatele přestupku.

Dne 8. ledna, kolem páté hodiny odpoledne, přijala MP Vítkov oznámení, že ve Vítkově, část Podhradí již druhý den volně pobíhá pes rasy jezevčík. Strážníci po příjezdu na místo psa odchytili a umístili v záchytných kotcích. Další den se podařilo zjistit majitele psa, kterým byl 66-letý muž z Nových Těchanovic. Podobný přestupek byl zaznamenán dne 11. ledna v půl druhé odpoledne, kdy byli odchyceni dva volně se pohybující psi rasy Sibiřský Husky 37-leté majitelky z Vítkova na ulici Luční ve Vítkově. Dne 22. ledna v šest hodin večer byl MP Vítkov oznámen případ, kdy volně se pohybující pes rasy Kolie napadl 13-letou dívku ve Vítkově na ulici Wolkerova. Strážníkům se za pomoci oznamovatele podařilo zjistit 32-letého majitele psa z Vítkova. Všechny přestupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, spáchané porušením povinnosti zabezpečit  zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ ve Vítkově, který může majitelům, kteří jsou za své psy odpovědni, uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

V dopoledních hodinách dne 24. ledna byli strážníci přivoláni do jedné z provozoven na ulici Švermova ve Vítkově, kde došlo k nevybíravému verbálnímu útoku a vyhrožování zaměstnankyni provozovny 48-letým mužem z Vítkova, který byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž po příchodu MP Vítkov provozovnu opustil a strážníci asistovali otřesené ženě při uzavření provozovny a odjezdu do místa bydliště. Muž je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného ublížením na cti jinému zesměšněním, hrubou urážkou a jiným hrubým jednáním, za který mu v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 10.000,- Kč a v případě opakovaného přestupku až do výše 15.000,- Kč. 

Dne 28. ledna v půl desáté ráno přijala MP Vítkov oznámení o pálení pneumatik v lesním porostu naproti místní části Prostřední Dvůr. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o městský les, ve kterém dochází k pálení klestí na několika místech. Společně s rostlinným materiálem se v otevřených ohništích pálily i staré pneumatiky, které měly sloužit k podpoře hoření hromad klestí. Na místě byli zjištěni 3 muži, kteří tuto činnost prováděli, z nichž 54-letý muž z Větřkovic byl za tuto činnost na místě odpovědný. Další pálení pneumatik na otevřených ohništích v lesním porostu bylo zakázáno. Událost byla zaevidována jako podezření z přestupku na úseku zákona o ochraně ovzduší, spáchaného pálením zakázaného materiálu v otevřených ohništích. Za takový přestupek hrozí muži, který je v postavení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a v případě, že mu bude vina prokázána, pokuta až do výše 2.000.000,- Kč.

 


Vytvořeno: 18. 2. 2019
Poslední aktualizace: 18. 2. 2019 08:52