Obsah

MP Vítkov v prosinci 2018

Typ: Městská policie
MP v prosinci 2018 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci prosinci 2018

Z přestupků neoprávněného záboru veřejného prostranství a neoprávněného užívání cizího majetku je podezřelý 52-letý muž z Vítkova, který dne 2. prosince na veřejně přístupném pozemku v majetku města Vítkova v ulici Husova ve Vítkově uskladnil dřevo a jiný materiál, aniž by k tomu měl patřičné povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že místo neuvedl do původního stavu ani přes upozornění, strážníci postoupili věc k projednání ke správnímu orgánu. V případě uznání viny muži hrozí pokuta až do výše 75.000,- Kč.

Dne 4. prosince kolem devíti hodin dopoledne byla MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově, kde došlo k incidentu, kdy neukázněný mladík vulgárně slovně napadl personál prodejny, přičemž po jedné z prodavaček hodil i kámen, kterým naštěstí prodavačku nezasáhl, ale způsobil drobnou škodu na zařízení prodejny. Strážníci po příjezdu na místo mladíka na místě již nezastihli, avšak zjistili, že se jedná o 17-letého mladistvého z Vítkova. Událost byla zdokumentována a následně postoupena správnímu orgánu s podezřením na přestupek proti občanskému soužití, spáchaný ublížením na cti jinému zesměšněním, hrubou urážkou a jiným hrubým jednáním a dále podezřením z přestupku proti majetku, spáchaného úmyslným způsobením škody na majetku poškozením. V případě uznání viny hrozí mladistvému za tyto přestupky pokuta až do výše 5.000,- Kč.

Kolem půl jedenácté dopoledne dne 14. prosince se na služebnu MP Vítkov dostavila žena, které byla v jedné z prodejen na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově odcizena taška s nákupem v hodnotě 400,- Kč, kterou zapomněla na odkládacím pultu v prodejně. Strážníci z kamerového záznamu v prodejně zjistili, že tašku s nákupem nalezl a odnesl 61-letý muž z Vítkova, který je MP Vítkov dostatečně znám. Ačkoliv se dotyčného podařilo strážníkům celkem rychle dohledat v jedné z místních ubytoven, z nákupu potravin v tašce již prakticky nic nezbylo. Za asistence strážníků byla poškozené předána částka 400,- Kč v hotovosti za způsobenou škodu. Událost byla zaevidována jako přestupek proti majetku, spáchaný přisvojením si cizí věci nálezem, za což mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč, případně do výše 70.000,- Kč pokud byl přestupek spáchán opakovaně.  

Dne 17. prosince, krátce po druhé hodině odpolední, byli strážníci přivoláni do jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově, kde se na zemi povaloval opilý muž a svým chováním budil veřejné pohoršení. V muži, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl zjištěn 58-letý muž z Budišova nad Budišovkou, kterému bylo v dechu naměřeno více než 2 promile alkoholu. Vzhledem ke skutečnosti, že muž odmítl spolupráci a neuposlechnul výzvy k nastoupení do služebního vozidla, byly použity donucovací prostředky a muži byla z důvodu jeho aktivního odporu přiložena pouta. Jelikož hrozilo další narušování veřejného pořádku, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS v Opavě k vystřízlivění, což bylo po provedení prvotních úkonů a lékařské prohlídce realizováno. Muž byl obviněn z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení a neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, za což mu u správního orgánu hrozí pokuta do výše 10.000,- Kč nebo do 15.000,- Kč v případě opakovaného přestupku.

Krátce před sedmou hodinou večerní dne 27. prosince byla hlídka MP Vítkov přivolána do prostor čekárny na autobusovém nádraží ve Vítkově, kde mělo dojít k fyzickému napadení personálu čekárny opilým mužem. Po příjezdu strážníků na místo byl v prostorách čekárny nalezen na zemi ležící 55-letý muž z Vítkova, který měl tržnou ránu na hlavě. Strážníci muži přivolali lékařskou pomoc a 40-letá žena z Vítkova, která zde prováděla úklid, strážníkům sdělila, že muž jí měl obtěžovat a proto jej praštila a povalila na zem smetákem. Prověřením kamerového záznamu z místa však bylo zjištěno, že incident se odehrál trochu jinak, přičemž zraněný muž byl inzultován jiným mužem, který se v místě již nenacházel a při pádu na dlažbu si způsobil krvavé poranění hlavy. Událost byla strážníky na místě vyhodnocena jako možné podezření z přečinu výtržnictví a na místě byla věc předána Policii ČR. 

 


Vytvořeno: 3. 1. 2019
Poslední aktualizace: 3. 1. 2019 15:15
Autor: Městská policie