Obsah

Z činnosti MP v květnu

Typ: Městská policie
Z činnosti MP v květnu 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci květnu 2021

6. května v jedenáct hodiny dopoledne přijala MP Vítkov oznámení o spadlém stromu přes cestu z Klokočova na Hadinku. Strážníci situaci prověřili, místo spadlého stromu zajistili a poté přivolali jednotku HZS, která během půl hodiny provedla zprůjezdnění komunikace.

Spadlý strom  Spadlý strom

Téhož dne ve tři hodiny odpoledne poskytla MP Vítkov součinnost jednotce HZS na ulici Luční ve Vítkově, kde došlo ke spadnutí drátů elektrického vedení a mohl tak být ohrožen život nebo zdraví občanů. Strážníci zajistili bezpečný perimetr kolem spadlého drátu do příjezdu pracovníku společnosti ČEZ, kteří odpojili elektrický proud v okolí poruchy vedení a místo si převzali k provedení opravy.  

Poškozené vedení  Spadlé vedení

Přestupkem na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaným opakovaným nezajištěním psa proti úniku, se bude zabývat správní orgán, kam MP Vítkov postoupila jednání 30-letého muže z Vítkova, jehož kříženec amerického stafordšírského teriéra se dne 11. května kolem sedmé hodiny večerní volně pohyboval na nám. Jana Zajíce ve Vítkově. Strážníci psa odchytili a později předali jeho majiteli. Za takový přestupek hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše 100 000 Kč.  

Z přestupku proti majetku je podezřelý 33-letý muž z Vítkova, který rozbil skleněnou výplň ve vchodových dveřích jednoho z domů v ulici Budišovská ve Vítkově. Strážníci přijali oznámení o způsobení škody dne 24. května kolem půl jedné odpoledne. Muž bude muset uhradit způsobenou škodu ve výši cca 5 000 Kč a u správního orgánu mu v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč nebo 70 000 Kč, pokud vyjde najevo, že se stejného jednání dopustil opakovaně.  

V měsíci květnu zjistili strážníci 26 přestupků, spáchaných porušením nebo nerespektováním mimořádných opatření, přijatých proti šíření onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, přičemž se jednalo o pohyb na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce nebo ve vnitřních prostorách staveb bez stanovené ochrany dýchacích cest, která brání šíření kapének. Celkem 25 takto zjištěných událostí bylo řešeno na místě domluvou a 1 případ opakovaného porušení byl postoupen příslušné Krajské hygienické stanici v Ostravě. V měsíci květnu strážníci zjistili taktéž 6 případů nesplnění opatření příslušné hygienické stanice, uloženého k předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění. Všechny zjištěné osoby, které se i přes nařízenou izolaci pohybovaly na veřejně přístupných místech v obci, byly na tuto skutečnost upozorněny a poté oznámeny Krajské hygienické stanici v Ostravě.    

    


Vytvořeno: 2. 6. 2021
Poslední aktualizace: 2. 6. 2021 14:34
Autor: Jan Dušek