Obsah

Kam s ním?

Typ: Městská policie
Odložení odpaduS touto Nerudovskou otázku si zřejmě hlavu nelámali občané, kteří v březnu a dubnu 2021 odložili velkoobjemový a stavební odpad na místo, které k tomuto účelu není určeno.

Fotopast, která byla strážníky MP Vítkov umístěna v místní části Zálužné odhalila dne 30. března ženu, která poblíž kontejnerů vyvezla na kolečku stavební sutiny a dne 18. dubna muže, který na stejném místě do kontejneru i mimo něj odložil velkoobjemový odpad - koberce. Obě osoby se strážníkům podařilo ztotožnit a tak se svého jednání budou muset zodpovídat u správního orgánu, kde jim za přestupek podle zákona o odpadech hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Odložení odpaduOdložení odpadu

Městská policie Vítkov chce tímto upozornit občany, že ve spolupráci s Technickými službami Vítkov bude na vytypovaných místech, kde dochází k častému odkládání odpadu, který patří do sběrného dvoru a kde jej lze zcela bezplatně předat, umísťovat fotopasti. 

Odložení odpadu  Odložení odpadu

V neposlední řadě chceme občany informovat, že ve sběrném dvoře ve Vítkově lze legálně a bezplatně předat zejména velkoobjemový komunální odpad, kovový odpad, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další odpad z domácností, jejichž seznam je uveden na webových stránkách TS Vítkov. Sběrný dvůr najdete v průmyslové zóně v ulici Dělnická ve Vítkově, otevřen je ve středu v době 12:00-18:00 hod. a v sobotu v době 08:00-12:00 hod.

                                                                                                                                     Roman Mišáček

VS MP Vítkov

 


Vytvořeno: 11. 5. 2021
Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 08:14