Obsah

Nejčastější chyby v parkování ve Vítkově

Typ: Městská policie
13Mimo stání a zastavení v místech, která jsou označena příslušnými dopravními značkami jako např. B 29 (zákaz stání) a B 28 (zákaz zastavení) nebo vjezdem do míst, kde je to zakázáno např. dopravní značkou B 11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel), nejčastěji řidiči ve Vítkově porušují zastavení a stání na jiným místech, která nejsou přímo označena dopravními značkami, ale kde stání nebo zastavení zakazuje zákon o silničním provozu.

Na následujících příkladech bychom chtěli poukázat na nejčastější dopravní situace, při kterých si řidiči mnohdy neuvědomí, že se mohou při stání, zastavení či dokonce při parkování se svými vozidly dopouštět přestupku v dopravě.  

Všechny níže uvedené situace jsou modelové a nepřihlíží se v nich k pravidlu, které je stanoveno pro dodržení šíře jízdního pruhu při zastavení a stání.

 

přestupek stání na chodníku v místě, kde to není povoleno příslušnou dopravní značkou (např. IP 11g – parkoviště s částečným podélným stáním na chodníku):

 

1

2

 

další způsob nedovoleného stání na chodníku:

3

 

přestupek stání na silniční vegetaci (jedná se o zeleň, která je součástí dálnice, silnice a místní komunikace):

4

5

 

přestupek stání na přechodu pro chodce ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním:

6

5m

 

přestupek stání v místě, určeném pro přecházení chodců (označeno vodorovným dopravním značením  V 7b):

7

8

 

přestupek stání na křižovatce (ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace):

9

10

 

další způsob nedovoleného stání na křižovatce:

11

12

 

přestupek stání před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (další obdobou tohoto přestupku je nedovolené stání před vjezdem do garáže, zahrady a před vjezdem z polní nebo lesní cesty):

13

14

 

Pozn.: veškerá výše vyobrazená stání, která jsou v rozporu s pravidly silničního provozu, byla strážníky aplikována za použití výstražného optického zařízení na služebním vozidle MP Vítkov.

 

                                                                                                                                     Roman Mišáček

VS MP Vítkov

 


Vytvořeno: 20. 7. 2020
Poslední aktualizace: 20. 7. 2020 14:43
Autor: Městská policie