Obsah

Z on-line setkání s občany

Typ: Městská policie
Dne 17. března 2021 proběhlo on-line setkání s občany města, ze kterého vzešly podněty pro zlepšení života ve Vítkově, či požadavky na odstranění různých závad. Jedním z podnětů pro Městskou policii byl „ZVÝŠIT BEZPEČNOST VE MĚSTĚ ČASTĚJŠÍMI POCHŮZKAMI MĚSTSKÉ POLICIE“. 

K uvedenému bych rád uvedl, že strážníci tráví v terénu podstatnou část každodenní služby. V dopoledních i odpoledních hodinách lze vidět hlídku MP Vítkov především při pěších obchůzkách. Ve večerních a nočních hodinách je pak především využíváno služebního vozidla. Jelikož i MP Vítkov používá moderní technologie, lze zcela prokazatelně doložit, že strážníci každý den při pěších obchůzkách ujdou průměrně 25 km a najezdí 30 km služebním vozidlem v rámci města Vítkova nebo místních částí. Při jízdě služebním vozidlem a příležitostně na služebních jízdních kolech se pak strážníci podívají i do míst, kde se nepohybují pěšky. Samozřejmě, pokud se pěší hlídka nachází například v části Horní Ves, tak nemůže být v danou chvíli vidět v centru nebo na opačné straně města. To samé platí při objížďkách v místních částech města Vítkova nebo při zpracovávání písemností v rámci dokumentace událostí na služebně MP Vítkov. 

Z uvedené statistiky lze vyčíst, že město Vítkov je tedy z mého pohledu dostatečně pod dohledem strážníků. Zjištěné nedostatky nebo porušení právních předpisů řeší strážníci operativně na místě nebo předvoláním na služebnu MP Vítkov. Žádné přijaté oznámení nezůstane bez odezvy a veškerá taková oznámení, ať už jsou ústní nebo telefonická se MP Vítkov snaží vyřešit bez prodlevy a ke spokojenosti oznamovatele.

Závěrem bych rád vyjádřil přání, aby se občané spíše vyjádřili, kde není MP Vítkov vidět, či ve které lokalitě by měla být vidět více.  

 

Roman Mišáček

VS MP Vítkov

 


Vytvořeno: 11. 5. 2021
Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 08:11