Obsah

Městský kamerový a dohlížecí systém

Monitorovací pracoviště

 

Od roku 2006 disponuje město Vítkov městským kamerovým a dohlížecím systémem (MKDS) včetně záznamového zařízení na zpracování videozáznamů z nepřetržitého monitorování dotčených oblastí, v souladu ustanovením § 24b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podle kterého je městská policie oprávněna, je-li to potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných. MKDS byl naposledy modernizován a rozšířen v roce 2021. 

V současné době je do MKDS začleněno celkem 34 kamer s Full HD rozlišením. Z tohoto počtu je 29 kamer stacionárních a 5 otočných.

Městský kamerový a dohlížecí systém má hlavně preventivní funkci, spočívající v dohlížení na veřejný pořádek, k předcházení pouliční trestné a přestupkové činnosti, jelikož se tímto výrazně zvyšuje nejistota pachatelů některých druhů trestné činnosti s možností jejich zadržení nebo identifikace a v konečném důsledku i ve zvyšování pocitu bezpečí občanů.

 

Umístění kamerových bodů:

 • nám. Jana Zajíce

 • ulice Selská s dohledem na autobusové nádraží a jeho okolí

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie s dohledem na hřbitov a jeho okolí

 • ulice Těchanovická s dohledem na okolí pošty

 • ulice Oderská s dohledem na ulici Švermovu

 • Rákosníčkovo hřiště

 • ulice Opavská s dohledem na okolí ubytovny

 • čekárna autobusového nádraží

 • sportovní areál s dohledem na skatepark, hřiště a tribunu

 • ulice Budišovská s dohledem k autobusové zastávce a k nám. Jana Zajíce

 • areál ZŠaG

 • ulice Švermova

 • ulice Klokočovská  

 • ulice Opavská s dohledem k Horní Vsi

 • ulice Oderská s dohledem na výjezd směr Odry

 • ulice Komenského s dohledem na minigolf a výjezd  směr přírodní nádrž „Balaton“

 • ulice Dělnická s dohledem na Geopark

 • ulice Dělnická s dohledem ke sběrnému dvoru

 

Ukázka pohledů z některých kamerových bodů:

Ukázka z kameryUkázka z kamery

Ukázka z kameryUkázka z kamery

Ukázka z kamery

Ukázka z kameryUkázka z kamery

Ukázka z kameryUkázka z kamery

Videozáznamy z jednotlivých kamer mimo MP Vítkov využívá rovněž Policie ČR k identifikaci pachatele nebo ostatní správní orgány MěÚ Vítkov.

Mimo uvedených kamer disponuje městská policie i 5 ks mobilních kamer, které jsou umísťovány podle aktuálních potřeb.