Obsah

Informativní ukazatel rychlosti vozidel – VIASIS 3000


Městská policie Vítkov má od října roku 2006 k dispozici 2ks informativních ukazatelů rychlosti (radarů) vozidel VIASIS 3000. Tyto radary byly pořízeny v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2006, kdy 90% prostředků na jejich pořízení bylo poskytnuto formou státní dotace a zbytek bylo uhrazeno z prostředků města Vítkova.

Měření rychlosti

Jako základní charakteristika využívání těchto zařízení je vnímáno jeho preventivní působení v oblasti bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na potenciální skupinou pachatelů možných přestupků na úseku dopravy. Každému projíždějícímu řidiči vozidla se znázorní na světelném panelu jeho okamžitá rychlost. V případě překročení maximální povolené rychlosti v daném úseku je řidič upozorněn blikáním diod a poté i světlem oranžové barvy. Měřící zařízení je přenosné, proto jej lze operativně využít dle potřeby v různých lokalitách města a místních částech. V konečném důsledku by mělo dojít k výraznému omezení rychlosti projíždějících vozidel a ke zvýšení pocitu bezpečí chodců při přecházení komunikací a zejména cílové skupiny chodců - dětí a mládeže, přijíždějících do místních škol ze širokého okolí.

Pevný informativní měřič rychlosti vozidel bude instalován v časových cyklech na sloupy veřejného osvětlení podél vytipovaných komunikací vždy v místech s největším pohybem chodců. S využitím mobilního měřiče se počítá v jiných lokalitách města a především v místních částech.

Informativní měřiče rychlosti však nebudou sloužit pouze pro upozornění řidičů, ale i k následnému vyhodnocení dodržování maximální povolené rychlosti v měřených úsecích, jelikož toto zařízení dokáže zaznamenat a následně vyhodnotit například počet vozidel, které překročily nastavenou rychlost nebo průměrnou rychlost, maximální rychlost a počet projíždějících vozidel. Tyto výsledky budou využívány pro porovnávání bezpečnosti silničního provozu v různých úsecích sledovaných komunikací, zejména zatížeností a frekvencí průjezdu vozidel. Zaznamenané výsledky dále budou využívány dopravní policií při přípravě represivních dopravně bezpečnostních akcí.

Výsledky jednotlivých měření v lokalitách města a místních částí budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Městské policie Vítkov.