Obsah

Rady a informace Městské policie Vítkov

Zprávy

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství 1

Volné pobíhání psa bez dozoru na veřejném prostranství

Volným pobíháním psa bez dozoru se rozumí pohybující se pes bez dozoru mimo místa, která jsou za splnění stanovených předpokladů k tomuto účelu vyhrazena a jsou uvedena v Obecně závazné vyhlášce města Vítkova č.2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítk celý text

Městská policie | 5. 4. 2018 | Autor: Městská policie
Rušení nočního klidu 1

Rušení nočního klidu

Doba nočního klidu je pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stanovena v ustanovení § 34 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů jako doba mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní. celý text

Městská policie | 5. 4. 2018 | Autor: Městská policie
Odchyty synantropních zvířat 1

Odchyty synantropních zvířat

Synantropním zvířetem se rozumí zvíře, které by se normálně pohybovalo ve volné přírodě, avšak v důsledku změn prostředí způsobených člověkem se vyskytuje v blízkosti lidských obydlí a může ohrožovat zdraví nebo majetek občanů. celý text

Městská policie | 5. 4. 2018 | Autor: Městská policie
Kdy se obrátit na Městskou policii 1

Kdy se obrátit na Městskou policii

Řízením Městské policie Vítkov je usnesením Zastupitelstva města pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků. Jeden strážník je pověřen Radou města plněním některých úkolů při řízení Městské policie Vítkov. celý text

Městská policie | 5. 4. 2018 | Autor: Městská policie
Ztráty a nálezy 1

Ztráty a nálezy

Pro nález věcí je v Občanském zákoníku (zák. č.89/2012 Sb.) obecně stanovena zásada, dle které se „má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví, a že nalezená věc není opuštěná“. celý text

Městská policie | 5. 4. 2018 | Autor: Městská policie
Bezpečná jízda na kole 1

Bezpečná jízda na kole

Rady a informace nejen pro bezpečnou jízdu na kole celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č.341/2002 Sb. 1

Vybavení jízdního kola

Povinné vybavení jízdního kola dle přílohy č. 12C, Vyhl. č.341/2014 Sb. celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Rady seniorům 1

Rady seniorům

Z policejních statistik lze zjistit, že senioři patří z hlediska kriminality k jedné z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Velmi často se stávají terčem a oběťmi především násilné a majetkové trestné činnosti. Senioři vzhledem ke svému věku již nedisponují takovou fyzickou silou, aby se případně u celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Domácí násilí 1

Domácí násilí

Násilí, které nezastavíte hned v zárodku, se bude stupňovat!
Domácí násilí je druh násilí, který je hojně rozšířen, avšak díky jeho anonymitě za zavřenými dveřmi bývá nejméně kontrolované. Jedná se o sociálně patologický jev, který v sobě zahrnuje všechny projevy fyzického, psychického a sexuálního celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Ochrana majetku 1

Ochrana majetku

Na dohled i ochranu majetku v rámci provozování policejních složek jsou ze státních i obecních prostředků vynakládány nemalé sumy, i přesto však nelze docílit, aby policista nebo strážník stál u každého objektu nebo vozidla neustále a permanentně. O ochranu svého majetku a tím i svého bezpečí by se  celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Bezpečná jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech 1

Bezpečná jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech


Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Bezpečné přecházení vozovky 1

Bezpečné přecházení vozovky


Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Informace pro rodiče 1

Informace pro rodiče

Rodiče, veďte své děti, aby: celý text

Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Bezpečné hraní dětí mimo domov 1

Bezpečné hraní dětí mimo domov


Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Bezpečné koupání a pobyt v přírodě 1

Bezpečné koupání a pobyt v přírodě


Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie
Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory 1

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory


Městská policie | 31. 10. 2011 | Autor: Městská policie