Obsah

Bezpečná jízda na kole

Typ: Městská policie
Bezpečná jízda na kole 1 Rady a informace nejen pro bezpečnou jízdu na kole

Bezpečná jízda na kole

 • Před jízdou vždy překontrolovat technický stav kola, hlavně stav brzd a světel. Každou zjištěnou závadu bezodkladně odstranit.

 • Pamatovat na to, že řidítka jsou od toho, aby se držela oběma rukama.

 • Při vjíždění na komunikaci se pořádně rozhlédnout, aby nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu.

 • Děti by neměly zapomínat říci rodičům kam na kole jedou, případně kde se budou pohybovat.

 • Jezdit vždy vpravo co nejblíže k okraji vozovky, při jízdě více osob jednotlivě za sebou.

 • Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se pevně držet řidítek, aby tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.

 • Pamatovat na to, že je nutné při změně směru jízdy ukázat kam se odbočuje.

 • Pamatovat na to, že chodník slouží chodcům, takže při jeho použití je nutné sesednout z kola a tlačit jej vedle sebe.

 • Být opatrný při brždění přední brzdou, aby nedošlo k přepadnutí přes řidítka.

 • Cyklista mladší 18 let, musí při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelovou komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a obytné pěší zóně.

 • Na jednomístném kole nejezdit ve dvou.

 • Za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být náhradou za světlomet svítilna bílé barvy s přerušovaným světlem.

 • Nenechávat své kolo bez dozoru, jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem, aby nedošlo k odcizení.


Vytvořeno: 31. 10. 2011
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:55
Autor: Městská policie