Obsah

Bezpečné koupání a pobyt v přírodě

Typ: Městská policie
Bezpečné koupání a pobyt v přírodě 1 -
 • Neskákat do vody hned, ale nejprve se opláchnout. Neskákat do míst, kde není známá hloubka.

 • Nikdy se nekoupat sám a na místech, která nejsou dobře známá.

 • Pokud do vody skáče více osob, je dobré se ujistit, zda kamarád, který skočil přede mnou vyplaval, aby nemohlo dojít ke zranění.

 • Ve vodě si nehrát s předměty, o které je možné se zranit.

 • Do vody neházet nic co tam nepatří.

 • Po dobu hry ve vodě je nutné dávat pozor a občas se přesvědčit, zda nikdo nechybí a na místě je tolik osob, kolik jich přišlo. V zápalu hry se může lehce stát, že se kamarád mohl začít topit a nikdo si toho nevšiml.

 • Když se zjistí, že chybí některý z kamarádů, je nutné na to upozornit ostatní a začít jej hledat. Co nejdříve přivolat dospělou osobu a informovat ji o tom co se stalo.

 • Člověk je součástí přírody, a proto by se k ní měl chovat jako ona k němu. Zejména nelámat větve stromů, netrhat zbytečně květy a rostliny, nezabíjet malé a bezbranné živočichy, hmyz, nevybírat hnízda ptáků. Příroda naopak potřebuje pomoc člověka, proto je vhodné se do pomoci přírodě zapojit.

 • V přírodě se chovat tiše, nezakládat ohně a nenechávat po sobě odpadky.

 • Hrát si na místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky. Nepoužívat hlučné předměty (petardy, rádio…), které plaší zvířata a obtěžují ostatní lidi.

 • V lese nebo na louce nejíst a nesbírat rostoucí plody, které bezpečně neznáme.

 • Nebát se upozornit kamaráda, který přírodu ničí a devastuje na to, že nejedná správně.

 • Na výlet do přírody si s sebou vzít nejen něco k jídlu a pití, ale i základní pomůcky na poskytnutí první pomoci. Pokud jsme na něco alergičtí, nezapomínat na léky, které ztlumí počáteční reakci těla.

 


Vytvořeno: 31. 10. 2011
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018 13:52
Autor: Městská policie