Obsah

Domácí násilí

Typ: Městská policie
Domácí násilí 1 Násilí, které nezastavíte hned v zárodku, se bude stupňovat!
Domácí násilí je druh násilí, který je hojně rozšířen, avšak díky jeho anonymitě za zavřenými dveřmi bývá nejméně kontrolované. Jedná se o sociálně patologický jev, který v sobě zahrnuje všechny projevy fyzického, psychického a sexuálního

Hlavní znaky domácího násilí...

V mnoha případech si oběti ani neuvědomují, že něco není v pořádku, a proto je nutné si říci, co vlastně domácí násilí je a co si pod tímto pojmem představit. Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. V oběti vzniká vzrůstající strach vůči agresorovi a domov přestává být útočištěm a domovem.

 • Fyzické násilí (veškeré fyzické útoky jako facky, kopance, rány pěstmi, ohrožování zbraní).

 • Psychické násilí (nadávky, ponižování nebo zesměšňování, bezdůvodné obviňování, ovlivňování dětí, odepírání spánku nebo jídla).

 • Sexuální násilí (nucení k sexuálním praktikám, se kterými partner nesouhlasí, nucení k sexu násilím nebo vyhrůžkami, ponižování partnera během sexu, apod.).

 • Sociální izolace (sledování a pronásledování, bránění v návštěvách rodinných příslušníků a přátel, nucení k používání nebo nepoužívání běžně dostupných věcí).

 • Ekonomické násilí (kontrola financí partnera, omezování v přístupu k financím).

 • Destruktivní násilí (ničení a rozbíjení společného majetku nebo majetku v domácnosti.

 • Největším problémem u domácího násilí je skutečnost, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně beze svědků a bez důkazů. Velice často se oběť násilí bojí např. ze studu nebo i z jiných důvodů cokoliv a komukoliv sdělit. Všichni, kterých se domácí násilí jakýmkoliv způsobem týká, by se měli svěřit odborníkům raději zavčasu. V mnoha případech už bylo až příliš pozdě.

 

JE VELMI DŮLEŽITÉ VŮBEC PROMLUVIT, MÍT TAK POMOC NA DOSAH RUKY A NEZŮSTAT OSAMOCEN(A)!

 

Obrana před domácím násilím ...

 • Pokusit se násilí okamžitě zastavit. Selže li váš vlastní pokus o zastavení násilí, je nutné vyhledat okamžitou pomoc (specializovaná poradna, lékař, organizace pro pomoc obětem domácího násilí, policie).

 • Při akutním nebezpečí je nutné volat okamžitě policii.

 • Jste-li zraněn(a), máte-li zdravotní nebo psychické potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaře o všem informujte a žádejte zapsání do zdravotní dokumentace.

 • Hledejte pomoc a podporu, svůj problém řešte a nevzdávejte jej. Každou situaci je možné nějakým způsobem řešit, proto se informujte v krizových centrech nebo v místech sociální pomoci.

 

Mějte na paměti...

 • Pro případ nouze je dobré být připraven(a) a mít tzv. „Krizový plán“:

 • Pamatujte si, kam se můžete obrátit pro pomoc. Svěřte se někomu, co se u vás děje. Noste s sebou důležitá telefonní čísla. Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii.

 • Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se vám stalo.

 • Poučte své děti, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí a ne vás ochraňovat. Určete jim bezpečné místo (např. pokoj, který jde uzamknout nebo místo, kam se mohou uchýlit).

 • U někoho, komu lze důvěřovat si schovejte náhradní klíče, náhradní oblečení, důležité písemnosti, lékařské předpisy, případně peněžitý obnos. Můžete si naplánovat nejbezpečnější dobu pro případný útěk.

 • Pokud jste napaden(a) během volání na policii nechejte telefon vyvěšený, mluvte a křičte! Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování.

 • Po útoku neuklízejte ihned důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů, apod.), ale pokud možno je sesbírejte a předejte ho policii nebo vyfotografujte.

 • Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby jí porozuměly. Když násilí eskaluje, nezdvihejte malé dítě, protože bude ve vašem náručí zranitelnější.

 • Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků.

 

Kam se obrátit v případě nouze...

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ:
Občanské sdružení ACORUS: 283 892 772 
Linka Bezpečí dětí a mládeže: 800 155 555 
Senior linka: 800 157 157 
Bílý kruh bezpečí (Praha): 257 317 100 
Dona linka (Praha): 251 511 313

OMEZENÝ PROVOZ:
Linka právní poradny pro ženy: 224 910 744 
SOS obětem domácího násilí: 541 247 233 
Bílý kruh bezpečí (Ostrava): 597 489 204 
Bílý kruh bezpečí (Olomouc): 585 423 857 
Dona centrum (Ostrava): 597 489 207 

 


Vytvořeno: 31. 10. 2011
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:57
Autor: Městská policie