Obsah

Odchyty synantropních zvířat

Typ: Městská policie
Odchyty synantropních zvířat 1 Synantropním zvířetem se rozumí zvíře, které by se normálně pohybovalo ve volné přírodě, avšak v důsledku změn prostředí způsobených člověkem se vyskytuje v blízkosti lidských obydlí a může ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.

Podnět - oznámení při zjištění volně se pohybujícího zvířete může podat kdokoliv. V uvedené věci je oprávněna konat Městská policie Vítkov, která disponuje strážníky speciálně vyškolenými pro odchyt volně se pohybujících synantropních zvířat v okolí lidských obydlí.

Oznámení o volně se pohybujícím zvířeti lze podat osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info) nebo Policii ČR, OO Vítkov (Komenského č.p.137, tel. č. 556 300 333, e-mail: opoopvitko@mvcr.cz).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení však lze provést i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Volné pobíhání - výskyt zvířete na veřejném prostranství je řešeno v rámci možností bezodkladně, hlídka Městské policie na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k zamezení dalšího volného pobíhání zvířete, případně jeho odchycení a vypuštění mimo lidská obydlí.

 

Při řešení vzniklé situace se postupuje podle následujících právních předpisů:

  • Zákon č.553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  • Zák. č.166/99 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhl. č.330/2005 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

 


Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:54
Autor: Městská policie