Obsah

Požívání alkoholu na veřejném prostranství

Typ: Městská policie
Požívání alkoholu na veřejném prostranství 1Požíváním alkoholu na veřejném prostranství se rozumí jejich konzumace na místech, na kterých je tato činnost zakázána, a která jsou uvedena v Obecně závazné vyhlášce města Vítkova č.5/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Ve Vítkově se jedná o autobusové nádraží (budova čekárny a přilehlá místa – lavičky, nástupiště na pozemcích parc. č.780/1, 780/2 a 780/3), nám. Jana Zajíce (celá plocha včetně přilehlých chodníků na pozemku parc. č.25), nádraží ČD a přilehlé okolí (budova čekárny a přilehlá místa – lavičky, nástupiště včetně autobusové zastávky a ploch pod nádražím ČD na pozemcích parc. č.308/4, 309, 310, 311 a 312), okolí kulturního domu (celá plocha parčíku včetně chodníků na pozemku parc. č.1788/2), malý parčík a městský park, včetně okolí kostela (všechny plochy na pozemcích parc. č.2095, 2140, 2141 a 2142/1).

Podnět - oznámení k narušování nočního klidu může podat kdokoliv, kdo se cítí omezen na svých právech. V uvedené věci je oprávněna konat Městská policie a Policie ČR.

Oznámení o požívání alkoholu na veřejnosti lze podat osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info) nebo Policii ČR, OO Vítkov (Komenského č.p.137, tel. č. 556 300 333, e-mail: opoopvitko@mvcr.cz).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení však lze provést i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Porušení zákazu konzumace alkoholu na určených místech je řešeno v rámci možností bezodkladně, hlídka Městské policie nebo Policie ČR na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k zamezení dalšího narušování veřejného pořádku. Věc se řeší na místě nebo po zadokumentování postoupením příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

Při řešení vzniklé situace se postupuje podle následujících právních předpisů:

  • Zákon č.553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů".

  • Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 5/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 


Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 5. 4. 2018 13:49
Autor: Městská policie