Obsah

Rady seniorům

Typ: Městská policie
Rady seniorům 1 Z policejních statistik lze zjistit, že senioři patří z hlediska kriminality k jedné z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Velmi často se stávají terčem a oběťmi především násilné a majetkové trestné činnosti. Senioři vzhledem ke svému věku již nedisponují takovou fyzickou silou, aby se případně u

Bezpečně doma

 • Vždy řádně zamykejte vstupní dveře bytu, a to i tehdy, pokud jdete třeba jen do sklepa, s odpadky nebo k sousedce. Dveře bytu pokud možno opatřete bezpečnostním zámkem, kvalitním pojistným řetízkem a panoramatickým kukátkem.

 • Pokud u vás někdo zazvoní, neotvírejte dříve, než se přesvědčíte, kdo za dveřmi stojí. Buďte opatrní, nevěřte hned každému, a pokud máte pochybnosti i přesto, že se osoba za dveřmi řádně prokáže například průkazem, zavolejte svým blízkým případně na policii.

 • Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, které dobře znáte. Cizím osobám nedůvěřujte a do bytu je nikdy nepouštějte, jednat s nimi můžete ve většině případů i mezi dveřmi! Pokud již budete muset do bytu vpustit cizí osobu, nikdy ji nenechávejte bez dohledu.

 • Nebuďte důvěřiví ani podomním prodejcům, kteří často lákají na prodej zdánlivě levných věcí.

 • Mějte na dohled důležitá telefonní čísla, abyste je v případě potřeby mohli ihned použít.

 • Klíče od bytu, peníze a osobní doklady nenechávejte na viditelných místech nebo bez dohledu. Větší množství peněz neuchovávejte doma, ale v bankách, spořitelnách nebo bezpečnostních schránkách.

 • O cennostech, které vlastníte, si pořiďte evidence a fotodokumentaci.

 • Musíte-li opustit na nějaký čas byt, vytvořte dojem, že není prázdný. Využít můžete například cenově dostupné elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí světla, zapne rádio nebo TV.

 • V době své nepřítomnosti svěřte klíče od bytu pouze tomu, komu důvěřujete. Všímaví

 • sousedé jsou velmi dobrou ochranou před zloději, proto udržujte vzájemné sousedské vztahy.

 • Nemluvte s nikým o svých majetkových poměrech.

 • Cizím lidem nepůjčujte peníze.

 • Zdržujete-li se více doma a občas zajdete někam na návštěvu, sdělte to svým blízkým, aby vás nehledali.

 

Bezpečně na ulici ...

 • Než se vydáte ven, ujistěte se, zdali máte své doklady, peníze a cennosti v řádně uzavřené tašce nebo kabelce. Peněženku nenechávejte navrchu tašky nebo kabelky.

 • Noste u sebe finanční hotovost jen nezbytně nutnou pro váš nákup nebo uhrazení závazku.

 • Pokud jste majitelem kreditních karet, identifikační číslo karty (pin) nenechávejte v její blízkosti, ale zapište si jej a noste odděleně.

 • U bankomatů při zadávání pinu věnujte velkou pozornost, zdali za vámi nebo vedle vás někdo nestojí.

 • Nechoďte sami na odlehlá místa, po setmění se vyhýbejte rizikovým a tmavým místům, případně místům s minimálním výskytem dalších lidí.

 • Při návštěvě hřbitova nebo jiného místa nenechávejte bez dohledu svou tašku, zejména pokud v ní máte peněženku nebo klíče od bytu.

 • Nenechte se doprovázet od lidí, které neznáte.

 • Máte-li pocit, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a přesvědčte se, zdali je někdo za vámi. Pokud tomu tak bude, pokuste se co nejrychleji dostat na místo, kde je více lidí, obchod nebo obydlí.

 • Při vstupu do domu dbejte větší pozornosti, jestli za vámi někdo nestojí a do domu nevpouštějte nikoho neznámého. Pokud bydlíte v domě s výtahem, nevstupujte do něj s neznámou osobou.

 • Pohybujte se tak, jak vám to umožňuje váš zdravotní stav, nepřetěžujte se. Pospíchání se nemusí vyplatit.

 • Jako účastník silničního provozu bedlivě sledujte provoz před tím, než vstoupíte do vozovky a přesvědčte se, zda ji můžete bezpečně přejít, aniž byste donutili přijíždějící vozidlo k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

 • Vozovku přecházejte především na přechodu pro chodce

 

Bezpečně v dopravním prostředku ...

 • Pokud je to možné, vyhýbejte se čekání na osamělých zastávkách, zejména po setmění.

 • V poloprázdném autobuse je nejbezpečnější místo co nejblíže k řidiči.

 • Ve vlaku vyhledejte místo v blízkosti ostatních cestujících. Pokud to bude možné, posaďte se co nejblíže ke dveřím, abyste měli možnost v případě nouze najít co nejdříve únikovou cestu.

 

Důležitá telefonní čísla:

150 - hasiči

155 - záchranná služba

158 - Policie ČR

556 312 277, 603 262 069  - Městská policie Vítkov

112 - evropské číslo tísňového volání;

 


Vytvořeno: 31. 10. 2011
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:56
Autor: Městská policie