Obsah

Rušení nočního klidu

Typ: Městská policie
Rušení nočního klidu 1 Doba nočního klidu je pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stanovena v ustanovení § 34 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů jako doba mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní.

Podnět - oznámení k narušování nočního klidu může podat kdokoliv, kdo se cítí omezen na svých právech. V uvedené věci je oprávněna konat Městská policie a Policie ČR.

Oznámení o rušení nočního klidu lze podat osobně, telefonicky nebo e-mailem na Městské policii Vítkov (nám. Jana Zajíce č.p.7, tel. č. 556 312 277 a 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info) nebo Policii ČR, OO Vítkov (Komenského č.p.137, tel. č. 556 300 333, e-mail: opoopvitko@mvcr.cz).

Při osobním jednání je zapotřebí předložit jakýkoliv průkaz totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Oznámení však lze provést i anonymně telefonicky. K oznámení v uvedené věci není zapotřebí vyplňovat žádný formulář a nehradí se žádné poplatky.

Rušení nočního klidu je řešeno v rámci možností bezodkladně, hlídka MP nebo Policie ČR na místě zjistí skutečný stav věci a provede nezbytná opatření k odvrácení narušování nočního klidu. Věc se řeší na místě nebo po zadokumentování postoupením příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

Při řešení vzniklé situace se postupuje podle následujících právních předpisů:

  • Zákon č.553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • Obecně závazná vyhláška města Vítkova č.2/2008 o ochraně nočního klidu

 


Vytvořeno: 5. 4. 2018
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:53
Autor: Městská policie