Obsah

Vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č.341/2002 Sb.

Typ: Městská policie
Vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č.341/2002 Sb. 1Povinné vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č. 341/2002 Sb.:

Výbava jízdního kola a zásady bezpečné jízdy

Vybavení jízdního kola

 

 • Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou (1).
 • Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.).
 • Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energií, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodu, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníku musí mít hrany buď' obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm.
 • Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinace s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 • Zadní odrazka červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty (2).
 • Přední odrazka bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty (3).
 • Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti (4).
 • Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty (5).

 

Za snížené viditelnosti;

 • světlomet svítící dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem (6), zadní svítilna červené barvy; podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky; zadní červená svítilna muže být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce; zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy (7).
 • Zdroj elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení (8).
 • Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím; za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

 

Doporučena - nepovinna výbava jízdního kola:

 • Zvonek - slouží ti ke včasnému odvracení nebezpečí tím, že varuješ ostatní účastníky silničního provozu o,d hrozícího nebezpečí.
 • Účinný kryt řetězu - ochrání tě před zachycením oděvu a případnému pádu z kola. r Účinné blatníky - ochrání tě před nečistotami na vozovce.

 

Zásady bezpečné jízdy na kole:

 • Před jízdou vždy překontrolovat technický stav kola, hlavně stav brzd a světel. Každou zjištěnou závadu bezodkladně odstranit.
 • Pamatovat na to, že řidítka jsou od toho, aby se držela oběma rukama.
 • Při vjíždění na komunikaci se pořádně rozhlédnout, aby nedošlo ke střetu s jiným účastníkem silničního provozu.
 • Děti by neměly zapomínat říci rodičům kam na kole jedou, případně kde se budou pohybovat. r Jezdit vždy vpravo co nejblíže k okraji vozovky, při jízdě více osob jednotlivě za sebou.
 • Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se pevně držet řidítek, aby tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.
 • Pamatovat na to, že je nutné při změně směru jízdy ukázat kam se odbočuje.
 • Pamatovat na to, že chodník slouží chodcům, takže při jeho použití je nutné sesednout z kola a tlačit jej vedle sebe.
 • Být opatrný při brzdění přední brzdou, aby nedošlo k přepadnutí přes řidítka.
 • Cyklista mladší 18 let, musí při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smi na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelovou komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a obytné pěší zóně.
 • Na jednomístném kole nejezdit ve dvou.
 • Za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být náhradou za světlomet svítilna bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • Nenechávat své kolo bez dozoru, jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem, aby nedošlo k odcizení.

 


Vytvořeno: 31. 10. 2011
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 12:55
Autor: Městská policie