Obsah

Město Vítkov - upozornění - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Typ: ostatní | Hlášení rozhlasu
Dnem 9. srpna 2018 vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje až do odvolání, pro celé území kraje „ Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.

Na místech se zvýšeným nebezpečím požáru, jakou jsou, lesní porost a jeho okolí, lesoparky, parky, zahrady a další porosty, sklady sena, slámy a jejich okolí, plochy zemědělských kultur, schopné vznícení a šíření požáru. Je zakázáno především: rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, používání jiných zdrojů zapálení, odhazování hořicích nebo doutnajících předmětů.
Dále se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Bližší informace získáte na úředních deskách obcí a dalších obvyklých místech.
 


Vytvořeno: 10. 8. 2018
Poslední aktualizace: 10. 8. 2018 09:54
Autor: Ing. Zuzana Skačíková