Obsah

Městský úřad Vítkov

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

 

Rychlý kontakt:

 

Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Městský úřad Vítkov je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Místní působnost správních obvodů Města Vítkova je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra.

 

Správní obvod obce Vítkova, jako obce s pověřeným obecním úřadem, je vymezen zněním citované vyhlášky územím obcí:

 • Březová
 • Nové Lublice
 • Budišov nad Budišovkou
 • Radkov
 • Čermná ve Slezsku
 • Staré Těchanovice
 • Kružberk
 • Svatoňovice
 • Moravice
 • Větřkovice
 • Melč
 • Vítkov


Správní obvod obce Vítkova, jako obce s rozšířenou působností, je vymezen zněním citované vyhlášky územím obcí:

 • Březová
 • Nové Lublice
 • Budišov nad Budišovkou
 • Radkov
 • Čermná ve Slezsku
 • Staré Těchanovice
 • Kružberk
 • Svatoňovice
 • Moravice
 • Větřkovice
 • Melč
 • Vítkov

 

Správní obvod Městského úřadu Vítkov, jako stavebního úřadu, je vymezen dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj územím obcí:

 • Březová
 • Čermná ve Slezsku
 • Melč
 • Moravice
 • Radkov
 • Větřkovice
 • Vítkov


Správní obvod Vítkova, jako matričního úřadu, je dle Vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, vymezen územím obcí:

 • Březová
 • Budišov nad Budišovkou
 • Melč

 

Městský úřad Vítkov

Úřední a provozní hodiny

Provozní doba Městského úřadu

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

 

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

 

Pátek

8.00 - 11.30

 

(v tyto dny lze vyřídit všechny záležitosti, pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje). SPOD – 1 pracovník přítomen včetně doby od 11:30 – 12:00

 

Provozní doba úseků podatelny, matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, ohlašovny, úseku registrů silničních vozidel, registrů řidičských oprávnění, úseku místních poplatků

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Pátek

8.00 - 11.30

 

 

Pokladní hodiny:

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 14.00

Pátek

8.00 - 11.30

 

 

Otevírací doba informačního centra

Pondělí

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Úterý

8.00 - 11.30

12.00 - 16.30

Středa

8.00 - 11.30

12.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 11.30

12.00 - 16.00 

Pátek

8.00 - 11.30

12.00 - 16.00

Sobota

8.00 - 14.00

(v období květen – září)