Obsah

Změna provozní doby

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR jsme nuceni upravit provoz Městského úřadu.

Žádáme klienty, aby vždy upřednostnili vyřízení záležitostí telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, či písemně. Klienti pozvaní na stanovený čas budou odbaveni.

Provozní doba úřadu:

pondělí          8:00 - 11:30 hodin              12:00 - 17:00 hodin

úterý               8:00 - 11:30 hodin

středa             8:00 - 11:30 hodin             12:00 - 17:00 hodin

čtvrtek           8:00 - 11:30 hodin

pátek              8:00 - 11:30 hodin

PŘI VSTUPU POUŽIJTE RESPIRÁTOR (FFP2, KN95) NEBO ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU!

 

Klienti mohou doručovat PODÁNÍ DO PODATELNY v provozní dobu úřadu. Použijte k tomu schránku uvnitř úřadu hlavní budovy č. p. 7 vedle dveří – to je bez vystavení potvrzení o příjmu. Pro podání s potvrzením příjmu nebo objemné dokumenty využijí telefon uvnitř úřadu - pro volání podatelny – kl. 200.

 

Městský úřad Vítkov

Adresa:
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

E-mail: podatelna@vitkov.info

Datová schránka: 3seb39i

Tel: +420 556 312 200 

Fax: +420 556 312 255

 

Právnická osoba:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Č.Ú: 19-1323821/0100

 

Rychlý kontakt:

 

Městský úřad Vítkov

Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Městský úřad Vítkov je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Místní působnost správních obvodů Města Vítkova je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra.

 

Správní obvod obce Vítkova, jako obce s pověřeným obecním úřadem, je vymezen zněním citované vyhlášky územím obcí:

 • Březová
 • Nové Lublice
 • Budišov nad Budišovkou
 • Radkov
 • Čermná ve Slezsku
 • Staré Těchanovice
 • Kružberk
 • Svatoňovice
 • Moravice
 • Větřkovice
 • Melč
 • Vítkov


Správní obvod obce Vítkova, jako obce s rozšířenou působností, je vymezen zněním citované vyhlášky územím obcí:

 • Březová
 • Nové Lublice
 • Budišov nad Budišovkou
 • Radkov
 • Čermná ve Slezsku
 • Staré Těchanovice
 • Kružberk
 • Svatoňovice
 • Moravice
 • Větřkovice
 • Melč
 • Vítkov

 

Správní obvod Městského úřadu Vítkov, jako stavebního úřadu, je vymezen dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj územím obcí:

 • Březová
 • Čermná ve Slezsku
 • Melč
 • Moravice
 • Radkov
 • Větřkovice
 • Vítkov


Správní obvod Vítkova, jako matričního úřadu, je dle Vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, vymezen územím obcí:

 • Březová
 • Budišov nad Budišovkou
 • Melč