Obsah

Informace odboru služeb 

Zprávy

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, celý text

Informace z úřadu | 10. 1. 2022 | Autor: Jan Dušek

Řád veřejného pohřebiště

Město Vítkov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovení § 19 citovaného zákona celý text

Informace z úřadu | 2. 9. 2020 | Autor: