Obsah

Informace odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

Zprávy

Oddací dny 2022

Harmonogram svatebních obřadů na rok 2022 celý text

Informace z úřadu | 13. 12. 2021 | Autor: Jan Dušek

Občanské průkazy po 1. červenci 2019

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem), celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas? celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Poučení pro držitele občanského průkazu

se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydávaného od 1. 1. 2012 celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Poučení pro držitele e-pasu

E-pas obsahuje uvnitř datové stránky čip s biometrickými údaji, který je citlivým elektronickým zařízením, a proto je nutné e-pas chránit před mechanickými, tepelnými a chemickými vlivy, které snižují životnost datové stránky. celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu ohlásíte neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek

Jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu ohlásíte neprodleně orgánu příslušnému k jeho vydání nebo matričnímu úřadu anebo nejbližšímu útvaru Policie České republiky; Ministerstvu vnitra můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení, pokud současně požádáte o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. celý text

Informace z úřadu | 25. 4. 2019 | Autor: Jan Dušek