Obsah

Zprávy

Kanalizační přípojky


ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Jan Dušek

Vodovodní přípojky


ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Jan Dušek

Seznam čísel popisných


ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Jan Dušek

Sucho – vážná hrozba pro Českou republiku

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na letošní sucho připravilo informaci o možných následcích sucha a o návrzích, jak by se měla Česká republika s touto hrozbou vyrovnávat. celý text

ostatní | 17. 12. 2015 | Autor:

Nespalujte nekvalitní paliva, nespalujte odpad!

Největší problém ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji představuje v současné době nadlimitní zatížení tuhými znečišťujícími látkami v podobě polétavého prachu-částic PM10. Částice PM10 se vdechováním dostávají hluboko do organismu a mají velmi negativní účinky na lidské zdraví. celý text

ostatní | 18. 2. 2015 | Autor: Jan Dušek

Přísnější pravidla pro vlastníky kotlů na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. se podstatně dotýká domácností a drobných firem, které používají k vytápění kotle na pevná paliva, neboť pro ně stanovuje přísnější emisní normy a novou povinnost kontrol technického stavu a provozu. celý text

Informace z úřadu | 18. 2. 2015 | Autor: Jan Dušek

Seznam zařízení určených k nakládání s odpady


Informace z úřadu | 14. 11. 2011 | Autor: