Obsah

Koncepční dokumenty 

Akční plán města Vítkova na období 2007 - 2010 - II. aktualizace

akcni-plan-2-aktualizace.pdf Staženo: 574x | 15.11.2011

Akční plán města Vítkova na období 2007 - 2010 - I. aktualizace

akcni-plan-1-aktualizace.pdf Staženo: 550x | 15.11.2011

Akční plán města Vítkova na období 2007 - 2010

akcniplan_2007-2010.pdf Staženo: 503x | 15.11.2011

Zpráva o plnění Akčního plánu města Vítkova za rok 2010

zpráva_o_plnění_akčního_plánu_města_za_rok_2010.pdf Staženo: 511x | 20.06.2022

Akční plán města Vítkova na období 2011 - 2014

akční_plán_města_vítkova_na_léta_2011_2014.pdf Staženo: 584x | 20.06.2022

Koncepce zahraniční spolupráce Města Vítkova 2011 - 2014

koncepce zahraniční spolupráce města vítkova 2011.pdf Staženo: 472x | 20.06.2022

Stránka