Obsah

Zrušená nařízení Města Vítkova

 

4/2016

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Vítkova

2/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, a schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků v územním obvodu města Vítkova

1/2009

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a schůdnosti chodníků v územním obvodu města Vítkova

1/2007

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

1/2006

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v obvodu města Vítkova a jeho územně odloučených částí

2/2003

Nařízení města Vítkova o změnách některých ustanovení Nařízení č. 1/2003

1/2003

Nařízení města Vítkova o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v obvodu města Vítkova a jeho místních územně odloučených částí

1/2001

Nařízení Města Vítkov o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí