Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Město Vítkov při výkonu samostatné působnosti může vydávat obecně závazné vyhlášky. Při jejich vydávání se Město Vítkov řídí zákonem. Obecně závazné vyhlášky schvaluje Zastupitelstvo města Vítkova.

Právní předpisy Města Vítkova mohou ukládat povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Povinnostmi se rozumí jak příkaz tak zákaz určitého jednání.

 

Odkaz: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023

O zřízení Městské policie Vítkov

OZV 2_2023 - O zřízení Městské policie Vítkov.pdf Staženo: 14x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023

O nočním klidu a regulaci hlučných činností

OZV 1_2023 - O nočním klidu a regulaci hlučných činností.pdf Staženo: 70x | 24.05.2023

Informační mapa k OZV č. 1/2023

informační mapa - místní část zálužné.jpg Staženo: 15x | 23.05.2023

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2016 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

5_2021 OZV, která zrušuje OZV 6_2016.pdf Staženo: 131x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV 2021_4 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství-1.pdf Staženo: 166x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

OZV 2021_3_Pravidla_pro_pohyb_psů_na_veřejném_prostranství_ve_městě_Vítkov_a_jeho_MČ.pdf Staženo: 178x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 2019_4 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Staženo: 406x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o místním poplatku ze psů

OZV 2019_3 o místním poplatku ze psů.pdf Staženo: 808x | 02.08.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova

OZV 2019_1 o stanovení systému shromažďování, sběru....pdf Staženo: 368x | 02.08.2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 2/2016

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

ozv-2016-02.pdf Staženo: 908x | 18.07.2016

Informační mapa k OZV č. 2/2016

informační mapa - místní část zálužné.jpg Staženo: 887x | 05.12.2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/2014

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 1/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Vítkov

ozv-2014-01.pdf Staženo: 926x | 31.03.2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/2013

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 1/2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

ozv-2013-01.pdf Staženo: 994x | 17.10.2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 3/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

ozv-2012-03.pdf Staženo: 1,017x | 17.10.2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

ozv-2012-01.pdf Staženo: 977x | 29.11.2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/2009

kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

ozv-2009-01.pdf Staženo: 1,247x | 29.11.2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 5/2007

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 1/2004 o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

ozv-2007-05.pdf Staženo: 971x | 29.11.2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 4/2007

požární řád města Vítkova

ozv-2007-04.pdf Staženo: 1,535x | 29.11.2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 3/2007

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 5/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity

ozv-2007-03.pdf Staženo: 1,071x | 29.11.2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 2/2007

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2004 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 9/2005 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2004 (o místním poplatku ze vstupného)

ozv-2007-02.pdf Staženo: 1,052x | 29.11.2012

Stránka