Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Město Vítkov při výkonu samostatné působnosti může vydávat obecně závazné vyhlášky. Při jejich vydávání se Město Vítkov řídí zákonem. Obecně závazné vyhlášky schvaluje Zastupitelstvo města Vítkova.

Právní předpisy Města Vítkova mohou ukládat povinnosti jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Povinnostmi se rozumí jak příkaz tak zákaz určitého jednání.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 2/2005

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/1994, č. 2/1995, č. 5/1995 a č. 4/1996

ozv-2005-02.pdf Staženo: 831x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/2005

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

ozv-2005-01.pdf Staženo: 428x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 8/2004

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Vítkov č. 3/2003

ozv-2004-08.pdf Staženo: 329x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 2/2004

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, v platném znění

ozv-2004-02.pdf Staženo: 325x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 4/2002

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 25/2000 ze dne 29.5.2000

ozv-2002-04.pdf Staženo: 324x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 3/2001

o Městské policii Vítkov a jejím stejnokroji

ozv-2001-03.pdf Staženo: 374x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 4/2000

která ruší s účinností od 15. května roku 2000 obecně závaznou vyhlášku č. 6 / 1996 o místních poplatcích

ozv-2000-04.pdf Staženo: 299x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 3/2000

se ručí obecně závazná vyhláška č. 16/98 TRŽNÍ ŘÁD

ozv-2000-03.pdf Staženo: 336x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 1/1999

o zastavování, stání a placeném stání na území města Vítkova

ozv-1999-01.pdf Staženo: 429x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 5/1998

která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. č. 7/96 Řád tržiště

ozv-1998-05.pdf Staženo: 293x

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VÍTKOVA č. 4/1995

o úpravě základního nájemného bytů podle plochy domu

ozv-1995-04.pdf Staženo: 318x

Stránka