Obsah

Zrušené obecně závazné vyhlášky města Vítkova

2/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
1/2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8/2016

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7/2016

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

3/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2015

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova

2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/2011

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkov a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

1/2011

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkova 

7/2010 

o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

6/2010

o místním poplatku ze psů

 5/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkov

 4/2010

o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

 3/2010

o místním poplatku ze psů

2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1/2010

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na území města Vítkov

 2/2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 6/2008

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 6/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

3/2008

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a jeho místních částech a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

2/2008

o ochraně nočního klidu

1/2008

o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

 6/2007

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vítkova č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1/2007

o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Vítkov

 4/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3/2006

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/2005, o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

2/2006

o závazné části a užívání schválené změny č. 3 územního plánu města Vítkova

 1/2006

o místním poplatku ze psů

 9/2005

kterou se mění OZV č. 6 / 2004, o místním poplatku ze vstupného

 7/2005

o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

 6/2005

o veřejném pořádku

5/2005

o závazné části a užívání schválené změny č. 1 územního plánu města Vítkova

 4/2005

nařízení, kterým se mění OZV č. 2/2000, tržní řád

 3/2005

o místním poplatku ze psů

 7/2004

o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

 6/2004

o místním poplatku ze vstupného

 5/2004

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity

 4/2004

o místním poplatku ze psů

 3/2004

o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění

 1/2004

o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

 6/2003

o zrušení OZV 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o změně OZV 5/2001, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 5/2003

o změně OZV č. 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

 4/2003

o změně přílohy OZV 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 3/2003

o místních poplatcích

 2/2003

o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

 1/2003

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

 3/2002

o změně některých ustanovení OZV 1/2000 (pův. 21/2000) o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města

 2/2002

o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

 1/2002

Požární řád města Vítkova

 6/2001

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve Vítkově

 5/2001

stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o poplatku za odpad)

4/2001

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova

 2/2001

o změně některých ustanovení OZV 10/2000 (pův. 27/2000) vyhlášky o poplatku za odpad

 1/2001

o místních poplatcích

 11/2000

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova

 10/2000

o poplatku za odpad

 9/2000

o závazné části a užívání územního plánu Vítkov - místní část Jelenice

 8/2000

dodatek č. 1 k vyhlášce 2/1998 (pův. č.12/1998) o nakládání s komunálním odpadem na území města

 7/2000

o závazné části a užívání regulačního plánu Vítkov - lokalita Skřivánčí pole, lokalita Budišovská ulice

 6/2000

o stanovení spádových obvodů základních škol zřízených městem

 5/2000

o místních poplatcích

 2/2000

tržní řád

 1/2000

o tvorbě a užití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

 3/1999

o závazné části a užívání územního plánu sídelního útvaru Vítkov (Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka u Vítkova)

 2/1999

o stavební uzávěře

 6/1998

o veřejném pořádku

 4/1998

tržní řád

 3/1998

vyhláška, kterou se mění OZV 2/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Vítkova"

 2/1998

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Vítkova 

 1/1998

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

 2/1997

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Vítkova"

 1/1997

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ve městě Vítkově

 5/1996

o zrušení vyhlášky o zpoplatňování malých zdrojů znečišťování ovzduší

 4/1996

o užívání městského znaku a praporu

 3/1996

řád tržiště 

 2/1996

o místních poplatcích

 1/1996

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ve městě Vítkově

 5/1995

o úpravě základního nájemného bytů podle polohy domu

 3/1995

požární řád města Vítkova

 2/1995

o ochraně spotřebitelů před prodejem produktů zemědělské rostlinné a živočišné výroby nezjištěné kvality a původu na území města Vítkova a jeho místních částech

 1/1995

vyhláška o místních poplatcích

 4/1994

vyhláška o zpoplatňování malých zdrojů znečišťování ovzduší

 3/1994

vyhláška o veřejném pořádku

 2/1994

domovní řád pro město Vítkov

 1/1994

vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 1/1992

vyhláška o Městské policii Vítkov a výstrojním řádu

 1/1990

vyhláška o vymezení lokalit a objektů ke sjednávání nájemného za užívání nebytových prostor bez omezení