Obsah

Evidence stromů

www.stromypodkontrolou.cz


Stromy ve městech a obcích představují oblast, která se těší stále většímu zájmu obyvatel. Významná skupina lidí obdivuje jejich krásu, krajinotvorný efekt, historickou a ekologickou hodnotu – berou je jako jednu z mála pevných vazeb obytného prostoru s přírodou.

Usnadnit správu často rozsáhlých populací stromů má za účel portál www.stromypodkontrolou.cz, který v současné době využívá již více než 200 měst a obcí v celé České republice. Jedná se o mapový portál zpracovávaný pod garancí Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Portál zpřístupňuje na základní úrovni informace z hodnocení stavu stromů všem zájemcům ze strany veřejnosti.

Město Vítkov se letos stalo jedním z partnerů portálu a postupně zde bude zveřejňovat informace o svých stromech.

Každý zájemce má přístup k databázi aktuálně více než 460 000  stromů po celé České republice. Pro každý strom je zaznamenána informace o jeho průměru, výšce, věku, perspektivě a doporučené technologii ošetření. Nechybí ani fotografická dokumentace. Tyto informace mohou poskytnout veřejnosti vysvětlení některých nezbytných zásahů, které jsou na stromech a v jejich okolí prováděny a které bývají často důvodem zbytečných sporů.

Při vstupu na mapový portál www.stromypodkontrolou.cz, se otevře hlavní stránka, na které zájemce zvolí odkaz „přejít na mapu (pro návštěvníky)“. Na portále je možnost dále vyhledávat odbornou arboristickou firmu pro provedení zásahů na okrasných dřevinách. Seznam firem i s deklarací jejich odbornosti a oblastí, kde operují, je k dispozici v záložce Arboristé.

StromyPodKontrolou.cz je bezplatný portál, který má za účel shromáždit postupně informace o kompletní populaci mimolesní zeleně, rostoucí na veřejně přístupných plochách i v oblastech vyhrazené zeleně.

Bezpečnost dat na portále je garantovaná jednak nutností zaregistrovat každým správcem městské zeleně, který data využívá, a jednak přístupem přes šifrované rozhraní. Není proto nutné se obávat úniků dat, event. jejich zneužívání v aplikacích mimo definované rozhraní.

Veškeré dotazy a připomínky je možno zasílat na e-mailovou adresu info@stromypodkontrolou.cz.