Obsah

Závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší

Orgán ochrany ovzduší zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Bližší informace ohledně konkrétních žádostí, získáte na pracovišti odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7. 


Ke stažení (*.PDF):