Obsah

Formuláře odboru dopravy

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů

lekarske-potvrzeni-o-nemoznosti-se-pripoutat-bezp-pasy (1).pdf Staženo: 233x

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti (1).pdf Staženo: 117x

Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

vzor-na-polovinu-zakazu.pdf Staženo: 445x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou-(1).pdf.pdf Staženo: 446x

Plná moc

plnÁ moc 2015.doc Staženo: 3884x

Žádost - povolení - výroba, přestavba

Žádost - povolení - výroba, přestavba.pdf Staženo: 524x

Žádost - schválení - dovoz

Žádost -schválení - dovoz.pdf Staženo: 502x

Žádost - schválení - výroba, přestavba

Žádost -schválení - výroba, přestavba.pdf Staženo: 451x

Žádost - zástavní právo

Žádost - zástavní právo.pdf Staženo: 449x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel-(1).pdf.pdf Staženo: 379x

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

zadostoprijetikvyuceavycviku (1).pdf Staženo: 116x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu pominutí důvodů pro odnětí řidičského oprávnění – pro ztrátu zdravotní způsobilosti

žádost o vrácení ŘO-pro ztrátu zdravotní způsobilosti.pdf Staženo: 139x

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf.pdf Staženo: 444x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-(1).pdf.pdf Staženo: 460x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz-(1).pdf.pdf Staženo: 376x

Žádost o výdej dat

Žádost o výdej dat.pdf Staženo: 453x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.pdf Staženo: 562x

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

žádost o vyřazení vozidla taxi.docx Staženo: 11x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel.pdf.pdf Staženo: 547x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf Staženo: 634x

Stránka