Obsah

Formuláře obecního živnostenského úřadu

 

Aktuální formuláře pro živnostenské podnikání jsou k dispozici ke stažení jako přílohy na webu Mististerstva průmyslu a obchodu ČR: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/