Obsah

Stavební řád

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc Staženo: 296x | 30.09.2016

Ohlášení odstranění

ohlášení odstranění.doc Staženo: 270x | 30.09.2016

Ohlášení stavby

Ohlaseni-stavby.pdf Staženo: 415x | 08.10.2018

Oznámení o užívání stavby

Ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf Staženo: 369x | 05.02.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

oznámení o stavebním záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (2).doc Staženo: 246x | 30.09.2016

Oznámení změny v užívání stavby

oznámení změny v užívání stavby.doc Staženo: 314x | 30.09.2016

Seznámení se stavebním záměrem

seznámení se stavebním záměrem.doc Staženo: 337x | 30.09.2016

Společné oznámení záměru

Spolecne-oznameni-zameru.pdf Staženo: 284x | 16.05.2018

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace stavby

ŽÁdost o ovĚŘenÍ pasportu.doc Staženo: 304x | 30.09.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc Staženo: 313x | 30.09.2016

Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

ŽÁdost o povolenÍ vÝjimky z obecných technických požadavků na výstavbu.doc Staženo: 318x | 30.09.2016

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

ŽÁdost o povolenÍ zmĚny stavby pŘed jejÍm dokonČenÍm.doc Staženo: 324x | 30.09.2016

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

ŽÁdost o prodlouŽenÍ lhŮty k dokonČenÍ stavby.doc Staženo: 320x | 30.09.2016

Žádost o souhlas podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

ŽÁdost o souhlas podle § 15.doc Staženo: 419x | 30.09.2016

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.doc Staženo: 404x | 30.09.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.doc Staženo: 312x | 30.09.2016

Žádost o vydání společného povolení

Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.pdf Staženo: 390x | 16.05.2018

Stránka

  • 1