Obsah

Vodoprávní úřad

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

priloha_16_ohlaseni_15a_vodniho_zakona_a_10.pdf Staženo: 135x | 16.01.2017

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

priloha_20_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cis.pdf Staženo: 128x | 16.01.2017

Oznámení o užívání stavby vodního díla

priloha_15_oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf Staženo: 133x | 16.01.2017

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

priloha_01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami.pdf Staženo: 136x | 16.01.2017

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho

priloha_07_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.pdf Staženo: 124x | 16.01.2017

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

priloha_17_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdf Staženo: 128x | 16.01.2017

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_02_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdf Staženo: 126x | 16.01.2017

Žádost o povolení k užívání vodních děl

priloha_10_zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.pdf Staženo: 129x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

priloha_04_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich.pdf Staženo: 124x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

priloha_19_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni_vody.pdf Staženo: 127x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_06_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdf Staženo: 123x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

priloha_03_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod..pdf Staženo: 125x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

priloha_18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdf Staženo: 123x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

priloha_05_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych.pdf Staženo: 125x | 16.01.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

priloha_11_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace.pdf Staženo: 123x | 16.01.2017

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního

priloha_25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf Staženo: 126x | 16.01.2017

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho

priloha_22_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf Staženo: 125x | 16.01.2017

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho

priloha_21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf Staženo: 123x | 16.01.2017

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

priloha_24_zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek.pdf Staženo: 121x | 16.01.2017

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

priloha_23_zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf Staženo: 117x | 16.01.2017

Stránka