Obsah

Ostatní formuláře úřadu ke stažení

Licenční smlouva dle § 46 a násl. autorského zákona

licencni_smlouva.doc Staženo: 183x

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - fyzické osoby

stret_zajmu.doc Staženo: 200x

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - právnické osoby

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle zákona č. 1592006 Sb.pdf Staženo: 1x

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

106-1999.doc Staženo: 203x

Stránka

  • 1