Obsah

Informace pro občany k dani z nemovitostí

Typ: ostatní
-

Informace pro občany k dani z nemovitostí

Zastupitelstvo města Vítkova vydalo dne 24. 6. 2009 obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 1. 1. 2010. To znamená, že tyto koeficienty se poprvé použijí pro zdaňovací období roku 2010.

Zákonné koeficienty pro pozemky i stavby jsou shodně pro všechny části 1,4. Koeficient navýšení 1,5 je uplatněn nejen u staveb pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, ale i u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, avšak mimo staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství.

Pro výpočet daně z pozemků je pro poplatníky nezbytné, přiřadit do daňového přiznání správné základní ceny zemědělských pozemků, dle katastrálních území. Pro usnadnění orientace jsme občanům připravily výtah z platné vyhlášky MZ ČR č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, s účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - výčet

 

Název KÚ

Průměrná základní cena v Kč/m2

Kód ČSÚ

Kód NUTS 3

Kraj

Jelenice

6,16

781134

CZ 080

Moravskoslezský kraj

Klokočov u Vítkova

3,06

783081

CZ 080

Moravskoslezský kraj

Lhotka u Vítkova

4,29

706809

CZ 080

Moravskoslezský kraj

Nové Těchanovice

3,82

706817

CZ 080

Moravskoslezský kraj

Vítkov

4,54

782998

CZ 080

Moravskoslezský kraj

 

Ing. René Kyšák
vedoucí finančního odboru


Vytvořeno: 14. 11. 2011
Poslední aktualizace: 14. 11. 2011 00:00
Autor: